Radikal islam vs moderat islam og vestlige verdier

Som jeg tidligere skrev i innlegget om muslimske lederes fravær i debattene i våre medier, så må også nevnes fraværet av moderat islam i debattene.

Hvor er de moderate muslimers oppgjør med voldelig radikal islam? – Det er IKKE godt nok å sitte i Norge og se på all volden uten å ta stilling til den. Er man (så uheldig å være) muslim i dag, så må man erkjenne at det kun er 2 sider i denne kampen. Enten er du tilhenger av radikal islam, eller så er du motstander. Det er ingen mellomting. Det finnes ingen nøytrale parter i dette. Enten så støtter man radikal, voldelig islam, eller så støtter man vestens voldelige motangrep. Er man muslim bosatt i vesten, så må man dessverre tone flagg, eller bli antatt å støtte de radikale (vår motstander).

Hvor blir det av den offentlige høyt uttalte fordømmelsen av terroristene i Belgia eller Pakistan fra de siste ukene? Hvis du er muslim i Norge, hvorfor går du ikke i demonstrasjonstog mot radikal islam foran stortinget eller foran moskeen? Hvorfor skriver du ikke i avisene? Hvorfor angir du ikke til politiet de du vet har radikale sympatier eller ønsker å delta i kampen mot våre vestlige verdier?

For å klargjøre mitt syn på dette ytterligere: Du som er muslim i Norge i dag, har det samme valget som enhver nordmann hadde i Norge i 1940-1945. Enten så støtter du nazistene, eller så støtter du de allierte. Det finnes ingen middelvei, og radikal islam i dag er minst like ille som nazismen var.

Dersom du støtter radikal islam, så tier du og forholder deg passiv. Dersom du støtter våre vestlige verdier og sekularisme, så gjør du din borgerplikt!

 

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9037.htm

http://www.nrk.no/urix/taliban_—malet-var-a-ramme-kristne-1.12873289

http://farahmand.blogg.no/1459149721_en_krigshandling.html

http://www.thenation.com/article/heres-what-a-man-who-studied-every-suicide-attack-in-the-world-says-about-isiss-motives/

 

Share

Vaksinemotstandere

Vaksinemotstandere får mye tyn i media og sosiale medier som Facebook. De omtales som egoistiske og ondskapsfulle, uten omtanke for sine medmennesker. Det mangler en analyse av typen: Hvorfor har det oppstått motstand mot deler av vaksinasjonsprogrammet?

Det er naturlig å holde et par tanker i hodet samtidig:

  • De seneste ti-årene har folkehelseinstituttet (FHI) ved flere anledninger gått hardt ut og anbefalt vaksiner for sykdommer som man i en tidsperiode har vært bekymret for. Vaksinene man har anbefalt folk å ta har ikke vært gjenstand for fullstendig uttesting i forkant, men FHI har vurdert at det var bedre å vaksinere enn å la være. Allerede da vaksineringen startet var det kritiske røster til disse halvprøvede vaksinene, men disse ble overhørt og stemplet som engstelige eller rett og slett dumme. Ettertiden har vist at mange som lot seg vaksinere har utviklet alvorlige bivirkninger etter vaksinene. For eksempel ME. FHI har ikke villet påta seg ansvaret for dette, til tross for at flere har vunnet frem med erstatningssøksmål.
  • Vaksinemotstandere blir i liten grad lyttet til når de forteller hvorfor de ikke ønsker å vaksinere sine barn med enkelte vaksiner, men de møtes med enormt press på grensen til tvang.

Det er innlysende at FHI har tapt mye tillit i befolkningen. Tiltroen til FHIs kompetanse, deres vilje til å ta ansvar når de gjør feil, og deres evne til selvransakelse har åpenbart fått en alvorlig knekk. Når FHI ikke vil ta ansvar for de skader som er påført de som stolte på dem og deltok i vaksineeksperimenter på 1990- og 2000-tallet, så vitner dette om arroganse i FHIs ledelse. Arroganse er det siste FHI bør kommunisere når de har et tillitsproblem.
Det er innlysende at FHI trenger å gjenreise tilliten hos folk. Strategien med å omtale de som har mistet tilliten som egoistiske og ondskapsfulle er totalt idiotisk og kjennetegner arrogante og uegnede ledere.

FHI og/eller helsedepartementet trenger en periode med selvransakelse, en ryddejobb i ledelsen og/eller å leie inn noen dyktige kommunikasjonsstrateger og rådgivere. Det vil sansynligvis også hjelpe om man tok ansvar for de feil man tidligere gjorde. Javel, så koster det noen penger, men jo lenger tid det tar før man rydder opp, jo vanskeligere blir det. Tilliten til FHI bedres ikke av at man venter med å rydde opp. Resultatene av selvransakelsen må selvfølgelig offentliggjøres.

Åpenhet, ærlighet og ansvar – det er viktige elementer når man skal skape tillit.

Lykke til! – Og i mellomtiden – vis respekt for dem som ikke ønsker at barna deres skal påføres ME fordi FHI ikke har gjort jobben sin skikkelig.

Share

Telemark bataljon – elitesoldater?

VG og Dagbladet ynder å beskrive Telemark bataljon som elitesoldater. Det er de ikke. Teleark bataljon er regulære soldater, riktignok vervede soldater, men like fullt regulære soldater. De er ikke mer elitesoldater enn hvilken som helst britisk eller amerikansk regulær soldat.

Elitesoldater er spesialtrent. I Norge har vi 2 elitestyrker; Hærens spesialkommando, også kalt FSK, og marinejegerkommandoen, også kalt MJK. Vi har i noen år også hatt kystjegerkommandoen, KJK, men den skal nå ha blitt avviklet.

Share

Terrorens arnested

Avisene presterer å kalle Belgia arnestedet for dette tiårets terroraksjoner. Heldigvis avvises dette av norges terrorforskere.

Hvis vi skal snakke om terrorens arnested, så må vi naturligvis snakke om årsaken til terroren. Og hva annet enn vestlig innblanding i midt-østen kan være utløsende årsak?
Midt-østen har vært plaget av vestlig innblanding i alle fall siden kolonitiden. Da Storbritannia og Frankrike trakk seg ut av regionen på begynnelsen av 1900-tallet, så trakk de opp nasjonale grenser uten henblikk til stammene som bodde i området og relasjonene mellom disse. For de som ønsker en lettfattelig og lettfordøyelig (dog noe langtrukken) beskrivelse av dette, kan anbefales filmen Lawrence of Arabia med Peter O’Toole. Historien om T. E. Lawrence er sann.

Vestlig innblanding i regionen har fortsatt til i dag, og kommer til å fortsette i overskuelig fremtid. Hvorfor? Ganske enkelt fordi vestlig innblanding har vart så lenge, og har hatt en så kraftig negativ påvirkning på så mange, at det vil være livsfarlig å slippe grepet.
Hvordan har vesten påvirket? Vi har støttet diktatorene i disse landene i en årrekke i bytte mot innflytelse og tilgang til råvarer (eksempelvis olje)
Ett eksempel er etableringen av Israel – et påfunn fra Winston Churchill på 1930 tallet. Med europas ekstreme skyldfølelse overfor jødene etter krigen, var det ingen som motsatte seg når Ben Gurion tok seg i 1947 til rette og anekterte landet som ble til staten Israel. Landet som ble beskrevet som ubebodd nomadeland, var fullt av palestinere, men det brød ingen seg om. Hundretusener av palestinere ble fordrevet fra sitt land, og måtte flykte til de omkringliggende landene (Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Libanon, Syria, Irak). FN valgte å ratifisere etableringen av Israel i 1948, og med det var kimen til evig konflikt i midt-østen sådd.
Eksemplene er mange, Iran, Irak, Afghanistan, Syria, Libya, Egypt, Saudi-Arabia.

Hvordan ville vi ha reagert om Kina hadde støttet en diktator i vårt eget land. En diktator som brukte terror og tortur mot våre familier for å kunne holde på makten. Diktatoren solgte norske fiskerettigheter og olje til Kina i bytte mot etterretningsinformasjon og våpen som ble brukt til å finne og ta motstandsgrupper som forsøkte å etablere seg. Etter 100 år med overgrep og vold ville vi sannsynligvis også rette vårt sinne mot støttespilleren som støttet og hjalp diktatoren vår, og dersom denne ble svekket, så ville vi benyttet alle midler for å hevne oss på den mangeårige støttespilleren langt der borte.

Hva skal vi så gjøre i dag? – Første steg er naturligvis å styrke våre sikkerhetstjenester for å redusere faren for angrep. Neste steg er å yte aktiv hjelp til alle som er villige til å motta dette. Vi må gjøre bot overfor befolkningen i landene. Vi må hjelpe dem til fredelige brudd med de nasjonale grensene som våre forgjengene påtvang disse befolkningsgruppene. De må få velge nye ledere uten vår innblanding. Så må vi hjelpe med utdanning, hjelp til å etablere velferdsordninger og -systemer, hjelp til å lage infrastruktur. Ikke gjennom verdensbanken og IMF som tilbyr lån til ågerrenter, men gjennom donasjoner, erstatninger og gaver. Vi bør hjelpe dem til å etablere de stater og grenser som de selv ønsker basert på demografiske realiteter. Gjennom lese- og skriveferdigheter og tilgang til informasjon vil befolkningen etter noen tiår danne stabile og sannsynligvis fredelige nasjonalstater der folk kan leve godt.
Er det viktig å aktivt motarbeide innblanding fra andre sterke stater som Iran, Israel, Kina og Russland – Ja, absolutt!
Er dette gjennomførbart? – Neppe…

Share

Flyktningekrise i Europa

Media er fulle av artikler om flyktningekrise i europa, problemer og tiltak. Det er bemerkelsesverdig hvor lite oppmerksomhet som vies til den egentlige flyktningekrisen. Flere millioner av syrere lever i flyktningeleire internt i Syria og i nabolandene. Det er her den egentlige flyktningekrisen er. Båtflyktningene som betaler menneskesmuglere for å sende dem ut på havet i livsfarlige farkoster forsøker å reise ut fra disse flyktningeleirene i forsøk på å skaffe seg bedre liv.

Europa, FN, EU, bør raskest mulig innse at det å bedre forholdene i flyktningeleirene er nødvendig og viktig. Det vil kreve massiv finansiell støtte til landene som i dag huser flyktningene; Jordan, Libanon, Tyrkia, Syria, med flere.

Ettersom Syria er et diktatur, er det få utenfor regimets støttepersoner som har stor erfaring med å organisere og administrere, og det er derfor viktig at flyktningene selv organiserer og administrerer «seg selv». Syria var et moderne og velfungerende samfunn for få år siden, så dersom flyktningene får byggematerialer så kan de selv organisere og administrere bygging og utbedring av husvære/ly. De kan selv administrere helsehjelp med kvalifiserte som i dag bor i flyktningeleirene, de kan organisere undervisning for barn/unge. Det fordrer at verdenssamfunnet stiller opp med finansieringen.

Hvor lenge skal dette pågå? Vel inntil borgerkrigen får en slutt og det igjen blir fred i Syria. Det er besynderlig å se hvor mange unge menn som forlater landet istedet for å velge side i konflikten og aktivt kjempe for å skape et samfunn som er godt å leve i. Partene er i hovedsak Assads militære styrker og forskjellige små grupperinger. Mange av disse ønsker å fremstå som religiøst motiverte, men er i realiteten hensynsløse villmenn.
Det er tilsynelatende få eller ingen sekulære grupper som har ett nytt Syria som motiv/mål, og det er.

Unge menn som ikke gidder å engasjere seg i fedrelandet sitt vil raskt finne ut at det er mer behagelig å reise til nord-europa for å leve i et moderne velferdssamfunn, enn det er å reise inn i Syria med våpen i hånd for å kjempe frem ett bedre Syria.

Share

Utbygging av infrastruktur med regional eller nasjonal betydning

Det fremstår som rimelig åpenbart at infrastrukturprosjekter med regional eller nasjonal betydning, for eksempel ny europavei, ny jernbane eller nye kraftgater må bestemmes og prosjekteres av staten. Dette fordi det er samfunnsøkonomisk fornuftig å sørge for effektiv og hurtig realisering av disse prosjektene.

Kommunene skal selvfølgelig være med i høringsrunder, og deres argumenter må tas på alvor. – Men, det kan ikke være slik at lokale hensyn stopper eller trenerer viktige utbyggingsprosjekter. For å sikre lokaldemokratiets innflytelse må det være generelle føringer for hvordan slik prosjektering skal foregå, men beslutninger om trasévalg må tas innen en fornuftig tidsperiode slik at prosjektene kan planlegges og finansieres som ett samlet prosjekt, og ikke mange små.

Et eksempel er utbygging av ny RV22 østover fra Lillestrøm. Her har man nå bygget flott 4-felts vei fra Lillestrøm til Fetsund, men fordi lokalpolitikerne ikke klarer å bli enige med statens vegvesen om trasévalg for ny Glommakryssing, så ser det ikke ut til at ny bru over Glomma (eller tunell under) kommer til å bli realisert på mange år. Dette er problematisk fordi RV22 deles til FV171 ca 1 km etter Glomma. FV171 er en av landets farligste veistrekninger målt i antall drepte i ulykker. Trasévalg for Glommakryssing må avklares raskt slik at det er mulig å planlegge og prosjektere selve kryssingen og også veiene videre øst- og sørøstover på østsiden av brua.

Høyres Nicolai Astrup har tatt til orde for at staten skal fatte beslutninger i flere slike utbygginger som i dag treneres eller stoppes av lokale vurderinger og hensyn, slik at viktige infrastrukturprosjekter blir utsatt og utsatt…  Les mer

Share

Miljøfartsgrense i Oslo – igjen

Byrådet i Oslo fornekter seg ikke – nå kommer de igjen med et tullevedtak.

Hvis utslipp fra biltrafikk i Oslo sentrum skal reduseres, så er det 3 ting som hjelper:

  1. Gjennomfartstrafikken må ledes utenom byen. Det er totalt idiotisk å lede E18 og E6 gjennom Oslo. Hvem fant på det? Eneste begrunnelse som kan indikere en antydning av kognitiv funksjon på de som har vedtatt dette må være å lede flest mulig kjøretøy gjennom bomringen for å finansiere utbygging av bruer på vestlandet, eller subsidiering av osteeksport. Hovedfartsveiene må selvfølgelig ledes utenom byen. E6 må skjære nordøstover fra Tusenfryd/Langhus-området, følge Glomma nordover og komme inn på eksisterende trasé ved Gardermoentraktene. E18 må krysse fjorden på bro eller i tunell, og så skjære rett nordover i Drammenstraktene. Dersom E18 og E6 skal møtes nord for Oslo, så bør dette muligens skje ved å forlenge veien fra Gardermoen og sørvest inn på RV4. Redusér trafikken, så reduseres svevestøvet
  2. Biltrafikken som naturlig hører hjemme i Oslotraktene, må konverteres til 0-utslippsbiler. Gi kraftige subsidier eller skattekutt til utbygging av Hydrogenfyllestasjoner. Forleng og forsterk støttetiltakene for Hydrogenbiler, og lag lover om maksimalutslipp for nye importerte kjøretøy og fartøy
  3. Vask veiene. Ta frem feiebilene og vask bort støvet som ligger i og langs veibanen. Når dette støvet er borte reduseres svevestøvet betraktelig
Share

Anders Behring Breivik – Hvem?

Hvorfor i allverden skriver avisene om Anders Behring Breivik? Han er i sin fulle rett til å forsøke å bedre sine soningsforhold i fengselet. Men hvorfor får han oppmerksomhet i media?
Hva han sier og ønsker er uinteressant med mindre han får medhold i retten. Jo før han forsvinner inn i glemselen jo bedre. Han vil alltid være en skamplett for samfunnet vårt. En skamplett fordi han er skapt av samfunnet, han er resultatet av holdninger og de politisk korrekte holdningene og meningene. Han ble slik og gjorde det han gjorde fordi han følte seg tiet ihjel – det er samfunnets feil. Vår feil, og det er foreløpig få eller ingen tegn til at vi som samfunn har lært noe.

I dag er Anders Behring Breivik er dømt kriminell. Han har gjennom sine handlinger meldt seg ut av samfunnet – hva han måtte ønske og mene bør være uinteressant inntil han har sonet ferdig, eller i det tilfelle at han får medhold i sine klager.

Share

Utbygging av Hydrogen for biler – endelig et forslag til ekte miljøtiltak

Endelig har det kommet et forslag til en ekte miljøtiltak – fra miljøpartiet Venstre

Utbygging av Hydrogen

Per i dag omfattes Hydrogenbiler og el-biler av de samme avgiftsreduksjonene. Disse avgiftsreduksjonene er i ferd med å skulle fases ut fordi det har blitt solgt veldig mange el-biler i dette landet. Begge bilene har 0 utslipp av avgasser når de kjøres, fordi begge drives av en elektromotor.
Der el-bilene benytter mange miljøfarlige batterier, benytter Hydrogenbiler Hydrogen til å produsere strøm. Hydrogen er helt rent – det skaper ingen skadelige utslipp. Av den grunn bør ekte miljøforkjempere kjempe for subsidiering av utbygging av Hydrogen fremfor fortsatt subsidiering av el-biler.
Biler er kommet for å bli – vi trenger biler/kjøretøyer som forurenser lite, både når de produseres og når de brukes.
Subsidieringen av el-bilene har bevist at det virker – nå gjenstår det bare å lage gode ordninger som belønner de som bygger ut fyllestasjoner for Hydrogen. Bilprodusentene er i full gang med å utvikle biler, og det finnes allerede noen få fyllestasjoner i Oslo-området. Det som mangler er en politisk beslutning om at Norge skal satse på Hydrogen som drivstoff for biler og kjøretøyer. Det er fullt mulig å tenke seg at man benytter Hydrogen i ferger og andre fremkomstmidler.

Neste steg er ren strøm – det har i mye av i Norge, og det må resten av verden få til å produsere også. Strøm/energi basert på naturlig fornybare ressurser som sol, vind eller vann i bevegelse. Andre muligheter finnes også..

Share