Vannkraftutbygging og miljø

NRK nyheter rapporterte i dag om et forslag fra Høyres Henrik Asheim om å bygge ut flere vassdrag i Norge i den hensikt å produsere mer ren energi som kan eksporteres. Asheim forteller i et interview at også vernede vassdrag bør vurderes utbygd, fordi skjønn natur ikke kan prioriteres foran grønn eller ren energi. Dette skal gi reduksjoner i utslipp andre steder i Europa, og på den måten være et miljøtiltak. Det som ikke nevnes er selvsagt at salg av mer ren strøm også betyr at Norge kan bytte til seg utslippskvoter fra landene som i dag benytter kullkraftverk til strømproduksjon. På den måten kan Norge enten få noen inntekter, eller øke utslipp fra oljenæring og industri. Mer ren strøm innebærer at vi kan ligge på latsiden når det gjelder å rense vår egen skit – vi kan vente med smertefull omstilling, og fortsette å produsere olje og gass.

Knivsflå, de syv søstre
Knivsflå, de syv søstre

Det er en kjent sak at mange eksisterende vannkraftverk i dette landet benytter gamle og ineffektive turbiner. Strømnettet er gammelt og dårlig vedlikeholdt. Den norske stat som direkte, og indirekte eier store deler av denne infrastrukturen, har vært, og er, mer opptatt av å hente ut økonomisk overskudd (utbytte) fra denne næringen, enn å reinvestere overskuddet i fornying og effektivisering.
Selv om Norge har et enormt el-kraftoverskudd i dag, så kan dette overskuddet økes betraktelig gjennom å oppgradere og fornye eksisterende infrastruktur. Gjennom en slik oppgradering legger man ikke mer av vakker norsk natur i rør. Man tar ikke bort glansbildene som turister vil kunne ønske å kommer til Norge for å se og oppleve.
Det finnes sikkert fossefall som gjør områder rasfarlige, områder vi i dag benytter til bebyggelse eller veiakser. Ved å legge enkelte slike fossefall eller vassdrag i rør, så kan man muligens slippe å rassikre fjellområder, eller flytte bebyggelse eller vei-/jernbane traseér til tryggere områder. Det å flytte bebyggelse og veier blir det bråk av i media, og politikere som velger dette kan bli mer upopulære enn de som i stedet legger problemet i et rør inne i fjellet.

Hvis Høyre ønsker mer effektiv strømproduksjon, økt eksport av overskuddsstrøm til utlandet, så bør første steg være å oppgradere eksisterende infrastruktur. Da mener jeg både turbiner, trafostasjoner og strømnett (kabler). Dropp elektrifisering av sokkelen – et enormt kostbart prosjekt som gir liten til ingen positiv nytte, hverken økonomisk eller for miljøet. Det er ineffektiv symbolpolitikk.
Installer tidevannsturbiner i havet, bygg vindmølleparker til havs (der fuglebestanden er trygg for propellene), og sett opp solcellepaneler på alle offentlige bygg.
Bygg ut jordvarme og varmegjennvinningsanlegg (fra avløp/kloakk/ventilasjon) i stor skala, og øk tilskudd til energibesparende tiltak i folks private hjem. Det er en haug med tiltak som kan iverksettes uten ytterligere inngrep i norsk natur – glansbildet vi kan presentere og selge til turister.

Inntill andre tiltak er på plass, så bør diskusjonen om utbygging av flere vassdrag = naturinngrep stoppes. Vi må bevare det som er igjen av vakker natur til kommende generasjoner, og satse på andre former for grønn energi!

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.