Utbygging av infrastruktur med regional eller nasjonal betydning

Det fremstår som rimelig åpenbart at infrastrukturprosjekter med regional eller nasjonal betydning, for eksempel ny europavei, ny jernbane eller nye kraftgater må bestemmes og prosjekteres av staten. Dette fordi det er samfunnsøkonomisk fornuftig å sørge for effektiv og hurtig realisering av disse prosjektene.

Kommunene skal selvfølgelig være med i høringsrunder, og deres argumenter må tas på alvor. – Men, det kan ikke være slik at lokale hensyn stopper eller trenerer viktige utbyggingsprosjekter. For å sikre lokaldemokratiets innflytelse må det være generelle føringer for hvordan slik prosjektering skal foregå, men beslutninger om trasévalg må tas innen en fornuftig tidsperiode slik at prosjektene kan planlegges og finansieres som ett samlet prosjekt, og ikke mange små.

Et eksempel er utbygging av ny RV22 østover fra Lillestrøm. Her har man nå bygget flott 4-felts vei fra Lillestrøm til Fetsund, men fordi lokalpolitikerne ikke klarer å bli enige med statens vegvesen om trasévalg for ny Glommakryssing, så ser det ikke ut til at ny bru over Glomma (eller tunell under) kommer til å bli realisert på mange år. Dette er problematisk fordi RV22 deles til FV171 ca 1 km etter Glomma. FV171 er en av landets farligste veistrekninger målt i antall drepte i ulykker. Trasévalg for Glommakryssing må avklares raskt slik at det er mulig å planlegge og prosjektere selve kryssingen og også veiene videre øst- og sørøstover på østsiden av brua.

Høyres Nicolai Astrup har tatt til orde for at staten skal fatte beslutninger i flere slike utbygginger som i dag treneres eller stoppes av lokale vurderinger og hensyn, slik at viktige infrastrukturprosjekter blir utsatt og utsatt…  Les mer

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.