Dobbel tåkedott fra LO-Gerd

LO’s Gerd Kristiansen blander kortene mer enn det som bør være mulig. Gerd er ikke dum, så hun lager en samrøre av tullball med hensikt. Hensikten er selvsagt å nøre opp under streikeviljen blant hotellansatte.

Først rører hun sammen privatøkonomien til Olav Thon, Christian Ringnes og Petter Stordalen med de hotellansattes lønnskrav. Gerd forstår naturligvis at de 3 herrene driver med mer enn hotellvirksomhet, og at deres personlige formue og avkastning fra deres samlede næringsvirksomhet ikke nødvendigvis beskriver det enkelte hotells evne til å lønne sine ansatte. Jeg har ikke forutsetning for å mene noe om hvorvidt lønns- og kompensasjonskravene til de hotellansatte er rimelige, så det skal jeg avstå fra. Likevel vil jeg våge den påstand at erfarne og dyktige investorer som de tre forannevnte herrer, er fullt inneforstått med viktigheten av å ha fornøyde ansatte i virksomhetene sine. Dersom resepsjonisten på et hotell surmuler så kommer ikke gjestene tilbake – det er dårlig butikk for hotelleieren. Dette skjønner herrene, og dette er de garantert opptatt av, og riktig avlønning fjerner misnøye blant ansatte.
For mange hoteller er det stor konkurranse og dermed lave marginer. Det gjør at det er en grense for hva en seriøs og langsiktig hotelleier kan betale sine ansatte – fordi han/hun må sette av reserver til dårligere tider. Hvis været er dårlig over tid, en stor bedrift flytter, arbeidskonflikter eller andre hendelser gjør at belegget ved hotellet i en kort eller lang periode ikke er stort nok til å dekke løpende kostnader og vedlikeholdsutgifter, så må hotelleieren ha reserver å tære på hvis ikke hotellet skal slås konkurs. Konkurser er dyrt..
Samtidig er det svært få som er interessert i å investere sine egne penger i risikabel virksomhet uten å få en fornuftig avkastning på investeringen. Thon, Ringnes og Stordalen risikerer sine egne penger som gir Per, Anita og Ahmed en arbeidsplass. Da er det rimelig at de får noen prosenter avkastning på de investerte midlene. Alternativt kunne de puttet penger i fond, aksjer eller eiendom, til og med i utlandet – det ville ikke skapt noen arbeidsplasser.

I VGs omtale av streiken presterer Kristiansen i neste åndedrag å kritisere NHO for at sykehus må avbryte livsviktig medisinsk behandling fordi Fellesforbundet (et LO forbund) har valgt å ta de ansatte ved sykehushotellene ut i streik. Fagforeningen visste naturligvis hva de gjorde da de valgte å streike på sykehushotellene – de visste veldig godt at konsekvensen ville bli avbrutt medisinsk behandling. Det er både stygt og uærlig å forsøke å legge skylden for dette på arbeidsgiverne all den tid fagforeningen selv har plukket ut de streikende. Hvem som blir tatt ut i streik blir naturligvis ikke avgjort ved loddtrekning – det har vi sett gang på gang. Det er mye taktikk og strategi i valg av hvem som tas ut i streik på forskjellige tidspunkt.
Denne gangen var det viktig for fagforeningene å markere seg, og med en borgerlig regjering kan de ta fram slegga uten å slå «på sine egne». Det er mye lettere for LO å være hardhendt i en arbeidskonflikt når det er en borgerlig regjering enn når det er en sosialdemokratisk regjering. LO har faktisk plass i APs sentralstyre, og båndene er tette (i overkant tette mener mange).

Hvis vi skal skille snørr og bart, så fremstår LO Gerd sitt fremstøt, slik VG beskriver det, som unødvendig konfronterende og i overkant tåpelig. Dama er mye smartere, og det er veldig lett gjennomskuelig at hun denne gangen først og fremst snakker til de LO medlemmene som hun anser som minst begavet. De som ikke selv er i stand til å fatte det vi har skrevet i avsnittene over. Det er åpenbart at hun snakker til bermen – den «gemene hop». Dette var lavmål

Det er også lov å tenke at en hotellansatt har valgt å selge sin arbeidskraft til hotellet. Dersom han eller hun ikke er fornøyd med betingelsene for arbeidet, så står han eller hun fritt til å selge sin arbeidskraft til en annen virksomhet. Dersom ansatte tar dette inn over seg, så oppnår de langt større makt overfor arbeidsgiver enn de får gjennom et kostbart medlemskap i en fagforening..

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.