Stortingets kontroll og konstitusjonskommite og Telenor

Stortingets kontroll og konstitusjonskommite, under ledelse av AP veteran Martin Kolberg, har de siste månedene drevet heksejakt på ledere i Forsvaret, Telenor (og Norsk Hydro og Yara).

Aftenposten skrev 24. november 2015 at partiet Høyre fryktet at kontroll og konstitusjonskommiteen var i ferd med å utvikle seg til en pseudodomstol med rollen både som politi og dommer i saker på en slik måte at de fratar makt fra de som egentlig skal gjøre denne jobben – politi og domstolene.

At kontroll og konstitusjonskommiteen setter søkelys på forsvarets salg av gammelt materiell til stater og grupper som ikke skal kunne kjøpe slikt utstyr er veldig bra. Det er likevel viktig at kommiteen avgrenser sitt arbeid til det som er relevant for det konstitusjonelle. De har ikke noe med å leke politi og dommer. Det har Norge er etablert apparat til å ta seg av. Derom Kolberg anser det apparatet til å være utilstrekkelig, så må han benytte sin innflytelse til å påvirke endringer i det apparatet slik at det settes i stand til å løse sin oppgave.

Når Kolberg angriper Telenor og Telenors ledelse, så blander han seg inn i ansvarsområdet til Næringsdepartementet. Han glemmer eller ignorerer det faktum at Telenor eies ca 50% av landets borgere (staten), og ca 50% av private eiere (pensjonsfond, aksjefond, bedrifter og enkeltpersoner. Når han offentlig angriper et av landet største selskaper og dets ledelse slik han har gjort, så risikerer han å ødelegge enorme verdier. De verdiene eies av landets borgere og velgere. Hans handlinger risikerer å trampe på lover om likebehandling av aksjonærer, han gir blaffen i at ansvar for oppfølging av statens eierskap er delegert til et departement. Han overser eller ignorerer at hans oppgave er ikke å utføre Næringsdepartementets oppgaver, men heller å undersøke hvorvidt departementet har utført sine oppgaver på en ansvarlig og skikkelig måte. Det er åpenbart for de fleste at de funn som graves frem ene og alene skyldes manglende eller grovt uansvarlig eierstyring gjennom mange år. Departementet kan umulig ha hatt løpende oppfølging av vår felles eierpost i Telenor, med instruks til styremedlemmene om å følge opp selskapets internkontroll – den som skal avdekke slik saker. De aller fleste forstår at staten ikke kan innta en rolle som en passiv majoritetsaksjonær som helt uforutsigbart svinger pisk dersom en ustyrlig cowboy får litt makt i kontroll og konstitusjonskommiteen.

Det er betimelig å spørre seg om Martin Kolbergs arrogante fremferd overfor våre felleseide selskaper har noen konstitusjonell berettigelse, og hvorvidt han eller kommiteen bør holdes ansvarlig for de økonomiske tap som påføres aksjonærene i Telenor på grunn av hans totalt ukritiske omgang med informasjon og medier.

Riksadvokaten måtte be Kolberg ligge unna

Kan det være slik at Kolberg, og kommitemedlem Per Olof Lundteigen (SP) har innsett at deres politiske karrierer er nær slutten, og at de ikke har utrettet noe nevneverdig som de vil bli husket for. Hemningsløs jakt på mulige ugjerninger i full offentlighet er totalt uforsvarlig omgang med velgernes midler/formue. Det er viktig at vi får en avklaring av kommiteens mandat til å foreta slike undersøkelser i børsnoterte selskaper, selskaper som er omfattet av svært strenge regler for håndtering av informasjon som kan påvirke aksjeverdien til selskapene.

Yyiihaa

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.