Boligpriser i Oslo

Sentralbanksjefen er bekymret for boligprisoppgangen, spesielt i sentrale bystrøk. ..og da mener han først og fremst Oslo. Boligprisene i Oslo stiger raskt, og de fortsetter å stige. Finansiell stabilitet er ett av norges banks mandater, de skal sørge for å motvirke store svingninger, og renta er deres viktigste virkemiddel.

Hva er egentlig problemet? Er problemet at boligprisene stiger? – nei, problemet er at boligprisene stiger ved at folk tar opp store lån. Til tross for egenkapitalkravene, og bankenes egne forsiktighetsrutiner, så låner folk svært mye penger til boliger i noen få områder.

I Oslo bygges det alt for lite, og motviljen mot å øke byggehøyden der man allerede har 4-5 etasjer gjør at det blir et enormt press på fortetting i de få grønne lungene i byen. Mange av byens innbyggere anser disse grønne lungene for viktige og verdifulle. I områdene med det vi i dag kaller høyhusbebyggelse, så har Oslo kommune vært flinke til å etablere romslige parker for å åpne opp og gi bymiljøet luft og grønne områder.

Der kommunen har feilet, og fortsetter å feile, det er i problemløsingen av spørsmålet; hvordan får vi flere boliger innenfor byens trange grenser?

Svaret er åpenbart. Jeg skrev det for ett par setninger siden. I områdene som i dag har såkalt høyhusbebyggelse, med 4-5 etasjer. Der må kommunen (byrådet) endre reguleringsplanene til en høyere maksimal byggehøyde. Øk maksimalhøyden til for eksempel 8 etasjer, eller 15. Det vil uansett være slik at utbyggere som får tilgang på arealer der det er mulig å bygge så høyt, må søke om tillatelse for hvert eneste bygg, så det er god anledning for byråkratene å vurdere og ombestemme utseendet på bygningene som ønskes bygd. Dersom vi dobler byggehøyden (i antall etasjer) i bare en liten del av byen, så vil det gi dramatisk effekt i antall tilgjengelige boliger, og dette vil med tiden gjøre at markedsprisene justerer seg nedover i takt med økningen i tilgjengelighet av boliger. Flere høye blokker til flere tilgjengelige boliger som igjen gir lavere prispress

Kommunal eiendomsskatt er også ett virkemiddel, men det er et dårlig virkemiddel fordi det er usannsynlig at et fremtidig byråd vil klare å redusere denne skatten i nedgangstider når renta stiger og folk får betalingsproblemer (på grunn av arbeidsledighet).

Et annet virkemiddel er å fjerne skattefradraget for gjeldsrenter for private. Dette vil sannsynligvis være svært effektivt, og relativt lite dramatisk med dagens svært lave rentenivå – men det vil selvsagt ikke være en lokalt anliggende, men et statlig tiltak.

Uansett. Sentralbanksjefen har gjennom mange år (og flere forskjellige sentralbanksjefer) uttalt at boliggjelden isolert sett er svært vanskelig håndtérbart for sentralbanken. De har gjentatte ganger bedt om finanspolitiske tiltak mot denne risikoen i norsk økonomi. Finanspolitisk betyr at politikerne må håndtere problemet gjennom beslutninger fattet av dem. Alternativet er pengepolitiske tiltak, det er tiltak som sentralbanken rår over, hvilket i all hovedsak betyr å øke eller senke renta bankene mottar på sine innskudd i Norges bank. Hvis denne renta er lav, så lønner det seg for bankene å øke sine utlån til private og næring. Er den høy, så kan det lønne seg å øke innskuddene i Norges bank, og derigjennom redusere utlånene.

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.