Noen politikere har snakket sammen om innvandring og integrering – Dagbladet

Dagbladet har i dag en ingress i tåkedott-klasse

Basert på overskrift og ingress skulle man tro at politikerne har gått sammen på tvers av partigrenser og blitt enige om at norske verdier og prinsipper skal være gjeldende i vårt møte med innvandrere. – Men neida.. sentrumspartiene sammen med AP og SV har blitt enige om noe nytt svada – OK, da noe er bra, men mesteparten er … De har brukt masse tid på å bli enige om ting som allerede er gjeldende norsk lov – tullball, og Dagbladet fremhever det som om det har gjort noe prisverdig, når politikerne istedet har kastet bort både tid og penger

Raskere saksbehandlingstid gjennom distribuert saksbehandling – Distribuert saksbehandling vil neppe gi raskere saksbehandling. Hvorfor? Vel, saksbehandling av søknader krever tilgang til oppdatert informasjon, enhetlig og lik behandling osv. Dersom saksbehandlingen skal distribueres, er det naturlig at ledere som frykter etterkontroll og flekker på CV’en vil kreve sentralisert etterkontroll av vedtak og et rapporteringsregime med masse ‘fail-safe’s’. Hvordan skal man ellers sikre likebehandling? Resultatet av dette er flere byråkrater for å kontrollere saksbehandlerne og økte reisekostnader for lederne som må reise rundt for å forsøke å opprettholde de samme holdningene og felles forståelse av hva og hvordan. Dette blir ineffektivt og dyrt.

Flere midlertidige arbeidstillatelser – Fornuftig, arbeid sikrer læring av språk, normer, verdier, det sikrer en variert omgangskrets, øker integrering og forståelse for samfunnet man har kommet til. Håpløst all den tid fagbevegelsen bruker nebb og klør for å forhindre midlertidige ansettelser og brudne stillinger (ikke 100% stillinger).

Styrket barehagetilbud – Hvorfor det? Politikerne har allerede lovet full barnehagedekning. Det er tilstrekkelig å levere det man tidligere har lovet.

Tilrettelegging for at flere kommuner og humanitære organisasjoner skal drive flyktningemottak – Hvorfor det? I dag er det overdekning i antall mottaksplasser ved at man har leiekontrakter med private tilbydere. Det er smart å revidere disse avtale for å justere kostnadene til behovet. Det vi trenger er at kommuner og statlige etater lærer seg å inngå fleksible og smarte kontrakter med underleverandører. Men det å la kommuner drive disse mottakene medfører kun at kostnadene blir permanente og mye vanskeligere å justere tilgjengelig mengde plasser i takt med at behovet endrer seg. Dette blir dyrt og høyst sannsynlig dårligere enn dagens modell.

Strategisk bosetting – bosetting der jobbene finnes. Dette er så åpenbart at vi forventer at dette allerede er praksis. Dersom det ikke allerede er praksis, så er det noen høyt oppe i byråkrati og administrasjon som er så udugelige at de umiddelbart må overføres til moskusklippetjenesten på Røst eller pingvinvasketjenesten på Røros.

Forpliktende bosetting av mindreårige. Jeg aner ikke hva dette innebærer, men mindreårige må da bosettes i fosterhjem allerede??

Felles verdier for alle – WTF? Selvfølgelig skal norske verdier gjelde alle som kommer hit. Noe annet er galskap!

Trossamfunn og sekulære krefter skal trekkes inn i dialogprosesser – Igjen WTF? – Dialogprosesser? Her i Norge gjelder følgende; A, B, C.. Følg det, ta fengselsstraff eller forlat landet!

Styrking av deltagelse i samfunnet – dette er tøv. Dersom vi skal hjelpe innvandrere med intregrering, så må vi sosialisere dem til samfunnet vårt. Det betyr at de må delta aktivt for å skape nettverk, lære seg verdiene, normene og reglene som gjelder her. Selvsagt skal dette gjøres i så stort omfang som mulig. Jo mere, – jo raskere går integreringen. Det å komme til Norge, med våre velferdsordninger og støtteordninger, er som å vinne stort i Lotto for svært mange. Det er helt åpenbart at vi skal stille høye krav til de som skal ta del i dette uten at de er født av skattebetalere som har finansiert disse godene.

Hindre segregering av elever på bakgrunn av kjønn eller religion – Nok en gang – WTF? – Diskriminering er straffbart med fengsel. Segregering = diskriminering, og dermed straffbart.

Det skal ikke åpnes for kjønnsdelt svømmeundervisning – Selvfølgelig ikke – det ville vært diskriminering

Trossamfunn må søke om dispensasjon fra likestillingsloven – Helt uaktuelt! Loven er der for en grunn!

Språkkrav og introkurs til religiøse ledere – Politikerne våre kan da ikke med alvor mene at posisjoner som er viktige i landet vårt, viktige for å opprettholde ensartede holdninger, og holde i hevd våre normer og verdier, skal kunne overlates til folk som ikke engang har giddet å lære seg språket vårt? Her må det ha oppstått samtidig koma blant deltagerne i diskusjonene. Det å tillate at lederskikkelser kan få formane en religiøs forsamling på et språk annet enn norsk må ut fra et samfunnsikkerhetsperspektiv være fullstendig idioti.

Restriksjoner mot finansiering av trossamfunn fra utlandet – Duhh

Nulltoleranse for rasisme, diskriminering og hatkriminalitet – Disse politikerne må være helt uten ryggrad. Dette har vi eksisterende lovverk for. Alt de trenger å gjøre er å sørge for håndhevelse. Nulltoleranse for lovbrudd er like åpenbart som tannpuss på kvelden.

Aldri parallellsamfunn – spredt bosetting av flyktninger og forhindre sekundærflytting til hovedstaden. Støttetjeneste for religiøse avhoppere. – Hva er dette? Hvordan i allverden skal man forhindre at folk flytter rundt i landet? Det høres ikke gjennomførbart ut for fem øre. Støttetjeneste for religiøse avhoppere? Tja, det er bra med kontaktpunkter der religiøse avhoppere kan få støtte og hjelp til å bryte med trossamfunnet sitt, enten det nå er Jehovas vitner eller en moské. Men, trusler, diskriminering, vold er forbudt ved lov og straffes med fengsel. Trossamfunn kan i tillegg fratas økonomisk støtte, bøtelegges og religiøse ledere som ikke aktivt støtter opp om etterfølgelse av norsk lov kan bøtelegges og fengsles. Disse lovene og sanksjonene er allerede på plass. Det er bare å bevilge midler til politi, domstolene og fengselsvesenet, så er alt dette på plass fra før. Det er som tidligere skrevet ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt, man må bare finansiere en troverdig bruk av det.

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.