Antiterror – Politi eller Forsvar

Noen har løfta lokket på debatten om hvem som bør ta seg av terrorbekjemping på fartøyer og oljeinstallasjoner på norsk territorie.

Det er vel ikke mange som er i tvil om at denne noen er Forsvaret. Med de signalene som sendes om fortsatt underfinansiering i mange år fremover, så ser deler av forsvarsledelsen sitt snitt til å forsøke å grabbe til seg oppgaver som de senere kan bruke som begrunnelse for å opprettholde ressurser og finansiering.

Antiterror er aktivitet en stat bedriver i fredstid. I fredstid er det Politiet, og kun Politiet som har mandat til å utøve vold i eget land. Det er Politiets oppgave er å pågripe forbrytere slik at de kan stilles for en domstol. Politiet er ikke, og skal ikke være trent på væpnet bekjemping. Dette gjelder naturligvis også for Politiets antiterrorgruppe, selv om denne har en større bekjempingsevne enn de mer ordinære innsatsgruppene til Politiet.

Forsvarets spesialstyrker er trent til å håndtere ekstreme situasjoner, og er meget godt egnet til terrorbekjempelse. Men, og det er et viktig men, Forsvarets ressurser er ikke beregnet på pågripelse. De har evne og kapasitet til det, men deres primære funksjon er bekjemping av væpnede motstandere, hvilket vil si å drepe eller på annen måte uskadeliggjøre en motstander. De er krigere, ikke politifolk.

Ettersom Forsvarets spesialstyrker skal ha evne til å komme seg ubemerket inn i et område eller om bord i fartøyer i fart, så har de både trening i bruk av, og tilgang til for eksempel ubåter eller fly/fallskjermer. Marinejegerkommandoen, er et eksempel på ens styrke som er trent på å benytte ubåter til å komme seg ubemerket til et sted.

I diskusjonen om hvem som skal ha ansvaret for terrorbekjempelse på et fartøy eller en oljeinstallasjon innenfor norsk territorialfarvann, så er det selvfølgelig Politiet så lenge vi diskuterer fredstid. Da er neste spørsmål, hvem i Politiet har dette ansvaret, og med ansvar menes også mandat til å beordre voldsbruk?

Politimestrene våre har svært stort ansvar, mandat og makt innenfor eget ansvarsområde i fredstid. Det er politimesteren som avgjør hvorvidt det skal benyttes vold mot en motstander, og han/hun har mandat til å sette inn egne ressurser eller be om forsterkninger han/hun finner det for godt å etterspørre.

Det er viktig å forstå at selv om Politiet har ansvaret for terrorbekjempelse i Norge, så er ikke det ensbetydende med at de også skal bekjempe eventuelle terrorister. Det innebærer at de skal ha en stående beredskap for å kunne skaffe ressurser som mannskaper, transportkapasitet, sanitet, samband, mandat og taktisk ledelse. De skal sørge for evakuering av berørte mennesker og dyr, og sikre at folk (journalister og andre) ikke tar seg inn i området og kommer til skade.

Spesialstyrkenes kapasitet og beredskap skal ikke diskuteres her, så vi får nøye oss med å beskrive at dersom en politimester ber om støtte fra Forsvarets spesialstyrker, så vil Justisdepartementet forespørre Forsvarsdepartementet som i sin tur videreformidler forespørselen til relevante beslutningstakere for spesialstyrkene.

Dersom spesialstyrkene skal ha stående beredskap for terrorbekjempelse, så innebærer dette at de til enhver tid binder opp relativt store ressurser hjemme. Disse ressursene kan da ikke reise på oppdrag for NATO eller andre, de kan ikke øve i utlandet eller dra på øvelser over noe tid. I tillegg vil de sannsynligvis kreve stående beredskap på egne dedikerte helikopterressurser, fartøyer, kjøretøyer. Dette vil selvsagt være svært kostbart. Det vil også bryte totalt med prinsippet om at Forsvarets mannskaper er soldater, krigere som bekjemper fiender, dersom de plutselig skal begynne å fokusere på pågripelse med minst mulig bruk av vold.

Selvfølgelig er antiterror Politiets ansvar. Dersom motstanderen er flere tungt bevæpnede grupper som har ‘erobret’ flere viktige installasjoner, så er det sannsynligvis naturlig at Forsvarets bes om å stille med ressurser som nedkjemper noen eller alle disse gruppene. Dersom det er snakk om noen Greenpeace-tullinger som har lenket seg fast i en oljeplatform, eller voldelige dyreaktivister, så er det helt klart feil å sette inn Forsvarets spesialstyrker for å nedkjempe dem. Da må Politifolk brukes for å pågripe dem.

Share

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.