Forbrukerrådet og solkrem

Forbrukerrådet har i år som tidligere år testet årets solkremer. Testen består i at forbrukerrådets folk går ut i butikker og apotek og kjøper solkrem fra butikkhyllene, på samme måte som du og jeg gjør. Etter at solkremene er kjøpt inn, setter forbrukerrådet seg ned og leser innholdslisten som produsentene har trykket på emballasjen.

I år som i fjor, og året før der, og året før der.. og så videre, sjekker ikke forbrukerrådet om solkremene har den beskyttende effekten vi ønsker oss når vi smører oss inn med dyr solkrem. De undersøker utelukkende om innholdslisten inneholder Parabener, stoffer som finnes på en liste over mulig skadelige stoffer.

Jeg skal ikke gi meg ut for å besitte dybdekunnskap på dette feltet selv, men jeg arbeider hos en apotekkjede.. Apotek, og apotekkjedene har massevis av farmasøyter, kvalitets- og produktansvarlige. De er svært strengt regulert fra myndighetene, og produkters innhold er blant de tingene som er regulert. Det er i dag ikke ulovlig å benytte parabener i (sol)krem. Parabener har faktisk vært benyttet som konserveringsmiddel i minst 50 år, og det er ingen som har klart å vise sammenheng mellom bruk av parabener i de mengdene som benyttes i kremer og helseutfordringene som Forbrukerrådet skremmer oss med.
Forbrukerrådet viser til at forskjellige institusjoner anbefaler å kutte ut bruk av parabener fordi de kan være skadelige. Det Forbrukerrådet ikke skriver, og nå siterer jeg noen av farmasøytene hos min arbeidsgiver, er at da man testet parabener, så gjorde man forsøk på rotter (ikke mennesker), og med doser på mer enn 400 ganger mer enn det som benyttes i solkremer i dag. Disse testene ga den gang skader på rottefostre av hankjønn.
Nå er det ganske velkjent at mennesker og rotter ikke er samme art, og det har i dyreforsøk mange ganger blitt vist forskjellige resultater på dyr og mennesker. Det er betimelig å huske på at parabener er tillatt brukt i produkter både til barn og voksne, både i Norge og i det enda strengere EU.

Det er faktisk slik at solkremer som ikke inneholder parabener oftere gir allergiske reaksjoner enn de kremene som gjør det.

Når Forbrukerrådet velger å gjennomføre og publisere slike tester så er det i mine øyne rett og slett uetisk å ikke samtidig opplyse forbrukerne om at det ikke er bevist noen medisinsk sammenheng, stoffene er lovlige, dosene av stoffene er svært lave. Det er også slik at dersom produsentene av solkremer hadde funnet et alternativ som var bedre og/eller tryggere, så hadde de selvsagt erstattet parabener med dette alternative stoffet. Det ville gitt dem et konkurransefortrinn.

Det er verdt å huske på at når Forbrukerrådet tester på den måten de gjør, så ignorerer de fagmyndigheter, helsefaglig kompetanse, lovverk og reguleringer, og de fokuserer ensidig på gamle forskningsresultater fra dyreforsøk der man har brukt ekstreme mengder over lang tid.

Hvis du spør noen i apotekbransjen som kan noe om solkremer, så vil de fortelle at testen er tull – Parabenene gjør at solkremen holder seg lenger, den får en god konsistens. Blant solkremene Forbrukerrådet har underkjent, er noen av solkremene som gir desidert best solbeskyttelse. Norge er et av landene i verden som har størst forekomst av melanoma, eller føflekkreft, og når Forbrukerrådet publiserer så ekstremt dårlige råd til forbrukerne, så bør Legemiddelverket eller Folkehelseinstituttet på banen for å irettesette dem offentlig.

Avisene, i sin iver etter å finne oppslag som selger, omtaler denne testen uten samtidig å informere om at en samlet apotekbransje hvert år kritiserer eller rettere sagt slakter disse testene. Det kunne Forbrukerrådet godt informert om også..

Her finner du testen fra 2017
Her finner du testen fra 2016
Her finner du testen fra 2015
Her finner du et svar fra en farmasøyt fra 2015

Share

USA trekker seg fra Parisavtalen

OK, «Katta er ute av sekken». USAs president Donald Trump A.k.a. Donald Dumb, har besluttet at USA ikke lenger skal være tilknyttet Parisavtalens delmål om reduksjon i utslipp av blant annet CO2. Hensikten med målene er å sikre at gjennomsnittstemperaturen på jorden ikke skal stige til nivåer som medfører hugersnød og enorm migrasjon som følge av en fremtidig klode.

Hva betyr det i praksis at USA trekker seg fra avtalen?

Vel, dersom EU og Kina fortsetter eller styrker sitt engasjement for å nå målene i avtalen, så betyr det ikke så mye for miljøet globalt. USA kan øke sin produksjon av olje, gass og kull for innenlandsk forbruk, men i realiteten så vil eksportmulighetene være begrensede. Hvorfor? Fordi landene som eventuelt kjøper disse råvarene enten må kjøpe klimakvoter for å kunne bruke dem, eller må kutte tilsvarende utslipp innenfor andre områder i sine land. Dette vil gjøre det mindre interessant for resten å verden å kjøpe miljøskadelige produkter produsert i miljøfienden USA. Den økonomiske og globale miljøeffekten av dette vil derfor sannsynligvis bli kortvarig.

Det mer sørgelige ved dette, er at Donald Dumb, gjennom dette, sikrer sitt ettermæle som den presidenten som muliggjorde at USA kan bli «Great Again». Neste president som USAs valgsystem tillater makten, vil få en enorm oppgave med å gjennopprette USAs status som en seriøs aktør i det politiske landskap. Vi får håpe og tro at det ikke tar for lang tid før president Dumb oppdager at han ikke kan drive en nasjon på samme arrogante og bøllete vis som han kan drive et stort konsern. Et stort konsern med markedsmakt kan true, bølle, og tvinge sine kunder, leverandører og partnere til å gjøre som de vil så lenge konsernet har en sterk posisjon. Sånn er det ikke i stor-politikken. I stor-politikken er allianser, muntlige, skriftlige og stilltiende avtaler limet som binder partene sammen og gjør at man gjennom gjensidig respekt og felles mål, oppnår det man ønsker. Det kan ta lang tid – mye lenger tid enn i business, men spillereglene for å komme fram til målene er vesentlig annerledes. Det er derfor politikere skal ligge unna business, og businessfolk skal ligge unna politikk. Araber hester og hvithaier er suverene på hver sin arena, men de har ikke kjangs til å konkurrere mot hverandre på en og samme arena.

Å trekke seg fra Parisavtalen er desverre, sannsynligvis, bare ett av flere store tilbakesteg President Dumb har planlagt for dagens eneste reelle supermakt, USA. Eller, rettere sagt, den forhenværende supermakten USA. I løpet av kort tid, vil EU og/eller Kina overta rollen, og USA rykke tilbake til et appendix, eller en fotnote om enda en stor makt som lot seg selv gå til grunne da politikerne fikk styre demokratiet for lenge uten korreks fra borgerne.
Jeg tipper at USA vil trekke seg mer og mer tilbake fra resten av verden, fordi President Dumb ikke forstår verdien og nytten av utenrikspolitikk. I stedet for politisk samarbeid gjennom ambassader og avtaler, så kommer vi til å se økt militært nærvær, flere konflikter osv, fordi tosken med det stygge håret ikke forstår at bruken av militærmakt, er «continuation of politics, by other means», som Von Clausewich skrev. Han mente naturligvis ikke at når ens utenrikspolitiske forståelse tar slutt, da skal man deployere soldater, men han mente at når man ikke lenger klarer å ha dialog om problemer og problemløsning, ja da tar generalene over, og liv går tapt.

Det er synd å si det, men President Dumb, er den som åpner muligheten for å gjøre Amerika Great Again, men det skjer først etter at han er ute av det Hvite hus. God natt, Amerika!

Share