Støre – Interview med Al Jazeera

Kort tid etter at karrikaturbråket startet lot Jonas Gahr Støre, den gang utenriksminister, seg interviewe av nyhetskanalen Al-Jazeera. Karrikaturbråket startet noen måneder etter at avisen Magasinet hadde publisert en faksimile (et utklipp) fra den danske avisen Jyllandsposten, som opprinnelig trykte de etterhvert velkjente muhammed-karrikaturene. Faksimilen ble trykket av så godt som alle de store norske avisene, og flere mindre aviser gjorde det samme.

Under interviewet med Al-Jazeera, velger utenriksminister Støre å si at karrikaturene kun var trykket i 1 norsk avis, en liten kristenfundamentalistisk avis. Jeg har ikke klart å finne igjen interviewet, selv etter omfattende søk på Internet. Årsaken til det er sannsynligvis at ved å henge ut redaktøren av denne avisen gjennom den fremste nyhetsformidleren i regionen som var i opprør, så satte norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, med viten og vilje, redaktøren av avisen Magasinet i livsfare. Ved å henge ham ut som ene ansvarlig, fikk hele midtøsten 1 norsk person som fiende ved siden av han som hadde laget tegningene.

Dersom man skal forsøke å se denne handlingen med et positivt blikk, så kan man argumentere at det er lettere for norsk politi og sikkerhetstjenester å fokusere sin innsats om å holde 1 mann og hans familie i live, istedet for å måtte sikre familiene til alle landets redaktører.

Med litt mindre naivt blikk, så valgte Jonas Gahr Støre, vår utenriksminister, å henge ut 1 nordmann, som samfunnsfiende nr 1, for hele midtøsten. Han og hans familie ble med overlegg satt i livsfare av selveste utenriksministren. Utenriksministerens plikt er å ivareta norske interesser i utlandet, det vil si, forsvare norske borgere (alle norske borgere) og våre normer og verdier. Det er utenriksministrens plikt å forsvare yttringsfriheten som en del av den norske grunnloven.

I mine øyne var denne handlingen et grovt pliktbrudd, et pliktbrudd som burde vært vurdert mot grunnloven og mulig straffeansvar

Det er verdt å huske på at opptøyene som oppsto noen måneder etter at avisene hadde trykket karrikaturene blant annet innebar innbrudd i, rasering av og ildspåsettelse av Norges ambassade i flere land i midt-østen. Ambassaden i Damaskus, Syria, var én.
Den norske militærleiren i Meimane i Afghanistan ble angrepet av en bevepnet folkemengde, og hvis vi skal tro historiene til de som var tilstede, så var det kun tilfeldigheter som gjorde at de klarte å forsvare seg. Det var kun tilfeldig flaks at ikke leiren ble overmannet og soldatene våre ble drept alle mann.

Stoltenbergregjeringen sendte en norsk biskop midt-østen rundt for å godsnakke med imamer og ledere for å forsøke å dempe konflikten. Statsminister Stoltenberg snakket om at mediene har et yttringsansvar. Avisene må ta hensyn til folks religiøse følelser – en feig måte å kritisere avisene for å utøve den grunnlovsfestede yttringsfriheten. Hva er forresten er religiøs følelse? Jeg føler med litt katolsk i dag?

Det er tull, avisene skal ikke ta hensyn til følelser folk har om religion. Religion, er et tema som er åpent for kritikk og diskusjon som alt annet, så lenge man unngår å bli blasfemisk eller diskriminerende.

Hva var alternativet? – Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen, valgte å stå rakrygget, med hodet høyt hevet å si, at i Danmark, så er det danske verdier, normer og regler som gjelder. Danske aviser skriver det de vil.

Støres håndtering av dette, det at han som utenriksminister valgte å legge skylden for trykkingen av en kopi av karrikaturene på 1 redaktør, og attpåtil karakteriserte avisen som ytterliggående, det beviser i mine øyne at Støre er uegnet som statsmann og minister!

Share

Støre tatt i løgn – asylbarnsaken

TV2 gjør jobben igjen og avslører Støre i løgn. Denne gangen er det asylbarnsaken han ikke vil innrømme at han diskuterer, og denne gangen er det partiet Venstre han ikke vil innrømme at han diskuterer med.

Som jeg har skrevet tidligere. Vi som nasjon kan ikke tillate at våre ledere er løgnere. Vi kan ikke tillate løgnere å få makt i de offentlige vervene, til det er konsekvensene for store dersom de gjør mer ugang enn å lyve.

Share

Støre tatt i løgn – Hamas

Støre blir i et interview med TV2 tatt i å lyve. Dette handler om at Norge i mange år har blandet seg inn i politiske anliggender i Israel-regionen. Edward Snowdens dokumentslipp gjorde at media fikk innsyn i USAs misnøye med norske samtaler på ministernivå med terror-organisasjonen Hamas.

Nå er det ikke noe dramatisk i at utenriksministeren i Norge har diskusjoner med ledere av organisasjoner som har eller ønsker å ha politisk makt i utenfor Norges grenser. Men våre ledere skal ikke lyve til oss. Kontakter og diskusjoner som Norge som nasjon ikke kan stå for, åpent og ærlig, de skal vi ikke ha!

Hatten av til TV2 som avslørte denne løgnen – det er viktig at media fortsetter å avsløre løgnere i vårt lands ledelse og maktapparat. Løgnere er uegnet og uønskede i stillingene som ledere av landet vårt.

Share