Statsministeren nekter å kommentere Kina og Liu Xiaobo

Dagbladet forsøker å lage en sak av at statsminister Solberg nekter å kommentere Kina og fredsprisvinner Liu Xiaobo. Fredsprisvinneren har blitt rammet av uhelbredelig kreft, og nå går medlemmer av Ap, TorbjørnJaglands kamerater, ut og kaller Solberg feig nr hun ikke vil dysse ned saken i norske medier.

Av alle de tåpelige sakene som har kommet opp i valgkampen, så må dette være noe at det dummeste. Regjeringen Solberg har klart å ta Jaglands føtter ut av Kinasalaten, og har fått til en normalisering i forholdet til Kina etter Jaglands famøse og totalt idiotiske fredspristildeling. Jeg føler meg ganske trygg på at det var, og er, svært mange alternative kandidater til fredsprisen, og jeg har vanskelig med å forsvare Jaglands valg av både Obama og Xiaobo som prisvinnere. Tildelingen til Obama var så himmelfallent idiotisk at jeg har ikke ord, og Jagland måtte forstå risikoen han påførte Norge da Xiaobo fikk prisen.
Nå vil mange stikke nesen i været å si at Nobels fredspris er en ikke-politisk pris som tildeles uavhengig av hva politikerne våre mener, og de har helt rett i prinsippet om at en slik pris bør tildeles uten hensyn til Norge. Problemet er bare at Nobelkomiteen i Norge er stappfull av politikere, og det i et bittelite land der alle med politisk innflytelse går i middagsselskap til hverandre. Man må enten være usedvanlig naïv eller stokk dum for å tro at resten av verden anser tildeling av prisen som uavhengig av det politiske klima i Norge.

Dagbladets forsøk på å lage en sak av dette, og Arbeiderpartiets forsøk på å lage en valgkampsak av dette, er så uansvarlig og demonstrerer en total mangel på forståelse for viktigheten for Norge av at denne saken forblir et ikke-tema, at det er nærmest ufattelig. Tilsynelatende er det kun Dagbladet som ikke evner å forstå, eller ikke vil forstå statsministerens og UDs ekstremt tydelige svar «vi kommenterer ikke Kinaspørsmål på nåværende tidspunkt». Det svært naturlige kontrollspørsmålet «hvorfor ikke?» som de aller fleste med intellekt noe over dørterskelen stilltiende stiller seg selv, seg ut til å være totalt fjernt for avisen Dagbladets politiske redaksjon.

 

Share

Billigere drivstoff på landet

Ap og Sp kritiserer regjeringen for å likebehandle by og land når det gjelder miljøavgifter (les: straff for forurensning).

Sp opplever en sterk vekst for tiden, utvilsomt I forbindelse med regjerings reformarbeid og totalt manglende evne til å begrunne disse. Vi kan nevne I fleng; ulvebråket, nærpoliti-, HV, sykehusreform, kommunereform, og så videre..

Ap ser sitt snitt til å «ri på Sp-bølgen» og kaster seg på kritikken I åpenbar brunnese-smiskestil.

De siste dagene har Sp med Ap prestert å kreve differensierte drivstoffavgifter mellom by og land, fordi de ekstra miljøavgiftene som er lagt til drivstoff er kostbart for de som ikke har noen alternativer til bruk av bil. Begge partiene var tilhengere av økte miljøavgifter på drivstoff da dette ble behandlet I Stortinget. Nå ser de på muligheten til å differensiere prisene fordi forurensning ikke er like kritisk I spredt bebodde landkommuner som I tett bebodde bykommuner. Sp og Ap velger glatt å ignorere det elementære faktum av forurensning I luft beveger seg med vinden. De velger glatt å ignorere at skipstraffik (I stor grad et storbyfenomen, fordi havnene stort sett er nær byene) står for en stor del av luftforurensningen langs kysten.

Glemt er dagens allerede subsidiering av landkommunene når det gjelder drivstoff gjennom kravene til lik pris I hele landet, der selskapene som selger bensin og diesel ikke har anledning til å la nordlendingene betale fraktkostnadene til drivstoffet sitt selv. Vi søringan betaler ekstra for at bensinen skal koste tilnærmet det samme I hele landet. Selskapene har kun lov til å belaste fraktkostnadene fra terminalen ut til bensinstasjonene. De har ikke lov til å belaste kostnadene med å frakte drivstoffet fra sør-norge og til midt- og nordnorge.

Hvis vi tenker oss inn I neste stortingsperiode, og la oss si at Sp og Ap får regjeringsmakt. Hvordan tror vi en slik avgiftsdifferensiering vil se ut? Er det noen I dette landet som er naïve nok til å tro at Ap vil redusere avgiftene til drivstoff x antall km fra en by med 50 000 innbyggere? Det er langt mer sannsynlig at byene får en egen by-avgift I tillegg

Share

Tåkefyrsten legger røyk

Stortingspolitikerne stemte over et forslag om å utvide sin egen ordning for etterlønn fra 1 til 2 år. Kun Høyre, SV og Miljøpartiet De Gærne stemte mot forslaget, mens alle de andre mente dette var fornuftig bruk av fellesskapets midler og stemte for forslaget.

I dag, etter at folket har slaktet stortingspolitikernes grådighet på egne vegne, innser nå alle partiene at nøysomhet og anstendighet fortsatt verdsettes av velgerne. Jonas Gahr Støre, opposisjonens foreløpig mest sannsynlige kandidat til statsministervervet ved neste valg, forsøker å tåkelegge den valget han bevisst hadde gjort i går. Nå forteller han at det han mente var at politikere som har jobber med krav om oppdatert spesialkompetanse skulle ha et ekstra sikkerhetsnett. Det var ikke nok at de allerede har krav om å stå i den stilling de hadde hos sin arbeidsgiver da de ble valgt til et offentlig verv. Den stillingen må besettes av noen andre, – de går naturlig nok i midlertidig stilling ettersom politikerne har krav på å komme tilbake til samme stilling dersom de sier fra seg vervet sitt eller blir sparket fra det. – og midlertidige stillinger er de alle sammen enige om er en styggedom..
nok om det, det var en avsporing, les VGs omtale i dag.

Det er viktig at arbeidsgiverne er fleksible, sier Støre, det kan være vanskelig for dem å komme tilbake til en stilling de har lovfestet krav på, uansett hvor lenge de har vært heltidspolitikere. Stoltenberg beholdt sin stilling i SSB i 17 år før han ga slipp på den.. 17 år med tyt om at midlertidige ansettelser er uønsket i norsk arbeidsliv.

Det er langt fra lære til liv når man kommer opp i hierarkiet i Arbeiderpartiet og dets like. Mye vil ha mere. Fete årslønner, landets beste etterlønnsordning, fete pensjoner og et nettverk med ‘kompiser’ som passer på at de får gode stillinger etter at de er ferdige med politikerjobben. Enkelte kompiser som ikke er politikere får også sånne jobber, for eksempel tidligere LO sjef Roar Flåten som fikk opprettet en ny styreplass i statskontrollerte Kongsberg Gruppen. Han ble premiert av Trond Giske med en varaplass, uten møteplikt, men med 200 000,- i fast årlig kompensasjon. Hans kompetanse var så viktig at han hverken fikk møteplikt eller stemmerett, betalt med velgernes verdipapirformue (staten er majoritetseier i Konsgberg Gruppen, og kunne valgt å få pengene ut som utbytte istedet for lønn til pampen).

Ola og Kari Nordmann må klare seg med 3 måneders oppsigelse, og så 1 år på NAV før det er slutt på støtte og hjelp fra fellesskapet.
Dette er ikke et argument for å utvide støtteordningene for folk flest, men et angrep på den politiske elites manglende magemål i selvberikelse. Det er godt å se at minst ett parti (Høyre) har evne til å se dette uten at VG forteller dem det..

Fy og skam til resten av saueflokken på tinget

Share

Kristoffer Joners facebookstøtte til NOAS

Skuespiller og AP politiker Kristoffer Joner har sammen med Anorak PR-byrå laget et facebookinnlegg der de ber folk som deler Joners syn på regjeringens asylpolitikk som «forkastelig» og «kvalmende» gi pengegaver til NOAS, Norsk Organisasjon for AsylSøkere. Pengene er ment å skulle brukes for å gi utviste asylsøkere juridisk bistand til å bekjempe utvisningen sin slik at de kan forbli i Norge, om ikke permanent, så enda en stund lenger. For hver pengegave har NOAS forpliktet seg til å sende ett takkekort, ikke til giveren, men til Invandringsministreren personlig.

Dette betyr at NOAS mottar penger og forplikter seg til å sende et stort antall brev til ett regjeringsmedlem som takkeaksjon for hver enkelt gave. Dette betyr at jo flere gaver, jo flere brev skal sendes til ministeren personlig. Et PR-byrå/reklamebyrå hjelper med utforming og blest slik at det oppnås mest mulig oppmerksomhet rundt innlegget. Utsendelse av brev er betaling for den oppmerksomhet som innlegget eller kampanjen fremskaffer.

Forbrukerombudet med flere mener at denne saken stiller seg i en gråsone når i spørsmålet om dette er reklame eller ikke, fordi det påstås at hverken Joner eller Anorak har mottatt noen betaling for arbeidet. Politikeren Kristoffer Joner har visstnok skrevet teksten selv.

Her har NOAS inngått avtale med en politiker og skuespiller (Kristoffer Joner) og et reklamebyrå (Anorak) om et facebookinnlegg med ett klart politisk budskap. NOAS, som mottar penger etter kampanjen forplikter seg til en handling overfor giverne på vegne av Joner og Anorak. Handlingen NOAS forplikter seg til er til forveksling lik trakassering fordi en slik velregisert kampanje kan forventes å generere et stort antall reaksjoner og dermed utsendelser av personlige brev. Dette er helt åpenbart reklame, dette er politisk reklame, med trakassering/mobbing som betaling.
Drar man dette til ytterste konsekvens, så er hver enkelt pengegiver bevisst medskyldig i trakassering av en sittende minister. Hver giver er før de gir pengegaven informert om NOAS utsendelse til ministeren, og med normalt forventet samfunnskunnskap og rettsfølelse, så bør alle forstå at dette er en ulovlig politisk aksjon.

Politiker Joner, representant for det sterkeste opposisjonspartiet i landet, markerer en helt klar motstand mot sittende regjering, og oppfordrer folk til å gi pengegaver som skal resultere i handlinger som går ut over en sittende minister personlig. Dette er åpenbart en kriminell handling, attpåtil oppfordring til et stort antall andre om å en kriminell handling, jeg tror dette kalles oppvigleri på juridisk lingo. Hva saken Joner her kjemper for er uvesentlig, her er det prinsippet om etterfølgelse av lovverk som gjelder.

Forbrukerombudets usikkerhet om hvorvidt dette faller inn under markedsføringslovens regler for reklame tyder på at ledelsen i forbrukerombudet setter sine egne politiske verdier foran de profesjonelle vurderinger som de er satt for å gjøre. For å sitere kapitalist og meningsyttrer Øystein Stray-Spetalen «Det finnes ikke tvil». Spetalens budskap, her tatt ut av kontekst, er at dersom du ikke er sikker i din sak, så skal du agere som om saken får verste utfall. Overført til denne saken, er man i tvil om denne kampanjen er et brudd på markedsføringsloven, så skal man agere som om den er det!
Hvorfor? – fordi dersom vi ikke agerer på tviltilfeller, så åpner vi opp for en hel verden av nye tvilstilfeller, og vi har raskt akseptert en praksis som utvikler seg på en slik måte at intensjonen med forbudet brytes.

Uenig i det jeg skriver?

Tenk deg følgende, det var ikke en skuespiller (og AP politiker) som ba om pengegaver til en organisasjon som hjelper asylsøkere, men en identisk situasjon men med motsatt mål, – der en kjendis ber om penger til en organisasjon som arbeider for at alle ikke-hvite skal diskrimineres, og for hver donasjon, så sendes et takkekort eller brev til Audun Lysbakken personlig. Dersom vi mener at Joner, Anorak og NOAS sine handlinger og løfter her er OK, så må vi også si at det er OK dersom en identisk kampanje gjør det samme men med motsatt formål.

Jeg hørte forresten Ingebrigt Steen-Jensen si at dette «gikk jo tross alt til ett godt formål» – gjorde det det? Hvem har rett til å definere hva som er ett godt og dårlig formål? Er det stortinget? Stortingsflertallet har uttalt støtte til Listhaug og regjeringen i disse sakene. Forrige regjering, SV, ledet av AP, behandlet asylsøkere og flyktninger enda strengere. Bare se på asylbarnsaken. Den har Erna Solberg fått i fanget av AP 2 ganger!
Når Ingebrigt Steen-Jensen uttaler dette, kan det muligens være fordi han selv er medeier i et PR-byrå, og har egeninteresse av at denne saken ikke blir definert som ulovlig reklame? Den åpner jo ett helt nytt og stort marked for ham og bedriften hans..

Share

AP vil ha flere kjendiser i politikken

http://e24.no/makro-og-politikk/raymond-johansen/johansen-vil-ha-flere-kjente-profiler-paa-valglistene/23753805

Selveste regjeringssjefen av Oslo har innsett at vårt demokratiske system i Norge ikke fungerer spesielt godt. Velgerne har gått grundig lei av at partiene forvalter stemmene de får etter sitt eget forgodtbefinnende, og premierer pamper som har klart å posisjonere seg i partiet, fremfor de engasjerte og visjonære som ønsker  å utfordre det bestående.
Nå vil han ha inn kjendiser som listefyll slik at partiene skal få flere stemmer ved valgene. Stemmene som kommer inn har han fortsatt tenkt at partipampene skal forvalte. Kjendisene skal altså være poster-boys og poster-girls for kjedelige partiveteraner som har mistet evnen til å engasjere velgere med velformulerte og gjennomtenkte forslag om utvikling av vår felles framtid.

Geir Lippestad har tilsynelatende fungert bra for AP i Oslo. Keiser Raymonds utspill gir assosiasjoner om Big Brother Raymond som miljøminister, eller Linni Meister som familieminister eller moteminister i Osloregjeringen etter neste valg. – Nei takk, om du spør meg

Raymond skal ha kred for å åpne debatten om behovet for reform av vårt demokratiske system. Det er mange elementer som bør tas til vurdering, personvalg/direktevalg, utjevningsmandater, straffeansvar, osv..

Share

Støre tatt i løgn – asylbarnsaken

TV2 gjør jobben igjen og avslører Støre i løgn. Denne gangen er det asylbarnsaken han ikke vil innrømme at han diskuterer, og denne gangen er det partiet Venstre han ikke vil innrømme at han diskuterer med.

Som jeg har skrevet tidligere. Vi som nasjon kan ikke tillate at våre ledere er løgnere. Vi kan ikke tillate løgnere å få makt i de offentlige vervene, til det er konsekvensene for store dersom de gjør mer ugang enn å lyve.

Share

Støre tatt i løgn – Hamas

Støre blir i et interview med TV2 tatt i å lyve. Dette handler om at Norge i mange år har blandet seg inn i politiske anliggender i Israel-regionen. Edward Snowdens dokumentslipp gjorde at media fikk innsyn i USAs misnøye med norske samtaler på ministernivå med terror-organisasjonen Hamas.

Nå er det ikke noe dramatisk i at utenriksministeren i Norge har diskusjoner med ledere av organisasjoner som har eller ønsker å ha politisk makt i utenfor Norges grenser. Men våre ledere skal ikke lyve til oss. Kontakter og diskusjoner som Norge som nasjon ikke kan stå for, åpent og ærlig, de skal vi ikke ha!

Hatten av til TV2 som avslørte denne løgnen – det er viktig at media fortsetter å avsløre løgnere i vårt lands ledelse og maktapparat. Løgnere er uegnet og uønskede i stillingene som ledere av landet vårt.

Share

Støre (AP) forsker på arbeidsledighet

Arbeiderpartiet (AP) har bestilt oppdragsforskning fra SSB skriver VG.no i dag. Det i seg selv er lite sensasjonelt – at et parti betaler for forskning, altså.. Saken her er at AP har, slik jeg tolker artikkelen lagt noen litt spesielle føringer for forskningens retning. Noen føringer som gjør resultatet av forskningen nokså åpenbar.

I følge avisen, så har oppdraget gått ut på å finne ut hvilket av 3 fastsatte tiltak som gir effekt på arbeidsledighet målt i antall personer allerede første år:

  1. Ansett noen i det offentlige, hva de skal gjøre spiller ingen rolle
  2. Iverksett et offentlig kjøp av tjenester, for eksempel bygg en skole
  3. Gi skattelette slik at private bedrifter etableres, kan utvikle seg, vokse og ansette flere

Det krever hverken skolegang eller kompetanse, selv svært lite fantasi for å forutse hva utfallet av denne forskningen blir…

  1. Ansett noen i det offentlige, har en gjennomsnittskostnad på 925 000 første år. Da har personen fått lønn, en kontorstol å sitte på, et kontor, statlig pensjonsordning og så videre, men han eller hun skaper ingen ting. Dette kan være nyttig pengebruk dersom den ansatte utfører en oppgave som gavner samfunnet, en ledig byråkratstilling fylles.
  2. Start et prosjekt i offentlig regi, innebærer det meste av innholdet i pkt 1, men her må det kjøpes inn noen byggningsmaterialer, det må leies noen maskiner. Resultatet av dette alternativet er at det skapes noe som samfunnet sannsynligvis trenger. En skole vedlikeholdes, en kraftstasjon moderniseres, et eldresenter pusses opp eller det bygges en vei. Dette er vel anvendte penger som gir arbeid i bygge-/anleggsperioden, det vil si, når prosjektene er over, så er det ikke mere arbeid(splass). I snitt koster disse (midlertidige) stillingene 4.3 millioner første år.
  3. Skattelette virker først i neste skatteår, først da ser gründere og kapitaleiere at de ikke trenger å betale så mye skatt, men kan istedet investere i en idé de har tro på. Dette kan være at de ser muligheten til å starte en liten produksjonsbedrift. Markedsundersøkelser skal gjennomføres, ideér og planer skal klargjøres, lokaler skal identifiseres, medinvestorer skal finnes, bedriftene skal etableres, maskiner skal kjøpes inn eller leies, kanskje produktet skal utvikles, dyktige folk skal ansettes, kanskje de har oppsigelse i en annen bedrift, produktene skal produseres før de kan selges. Servicetilbud på produktene skal etableres, det skal lages dokumentasjon, kanskje produktene trenger godkjenninger fra det offentlige før de kan selges. Disse stillingene tar lang tid å etablere, men dette er langsiktige faste stillinger. Dette er jobber og arbeid for framtiden. Disse stillingene gir utvikling av lokalsamfunn og distrikter, og det kreves ca 64,7 millioner i skattekutt per etablerte stilling første år.
    Hvis du har skjønt noe som helst at dette, så skjønner du også at det kreves 64.7 millioner for å etablere en arbeidsplass, fordi noen som i utgangspunktet har mye kapital tilgjengelig, skal få lyst til å gjøre alt dette på veldig kort tid, faktisk før han eller hun har sett noe til reduksjonen av skatten enda.

Det at arbeiderpartiet under Støres ledelse kan få seg til å bruke penger på en slik rapport bør fortelle APs velgere noe om mannens kvalifikasjoner til å lede landet… De pengene er ikke tilgjengelige i neste valgkamp, og det er kanskje like greit..

Det er også greit å merke seg at hverken Marianne Martinsen eller Torgeir Micaelsen, APs finanspolitikere, har turt å vise trynet sitt i denne saken – jeg lurer på hvorfor 🙂

 

Share