Statsbudsjett og Forsvar

Regjeringen la frem en ny LTP (LangTids Plan) for forsvaret i høst. De presterte å gjøre dette uten å ha tilstrekkelig kunnskap om landforsvaret, og derfor har landforsvaret kun fått en økonomisk ramme, uten tilknyttede strategiske mål. Hva skal man si om det? – Tja, en hver forsvarsminister som legger frem en LTP uten å ha laget en god nok plan for den største delen av forsvaret, burde diskvalifisere seg selv. Evner man ikke stoppe prosessen med LTP når man oppdager utilstrekkelig kunnskap om sakene så må man trekke seg fra stillingen, og overlate den til èn som er i stand til å stoppe prosessen, eller som har kompetansen. Det er noe halvveis over å levere en LTP uten landmakten, det er som å bygge et hus bestående av andre etasje plus loft, tak og flott hage, men uten grunnmur og første etasje. Det fungerer bare ikke..

En gruppe patrioter har etablert Facebook-grupppen Styrk Heimevernet, fordi de har skjønt at HV kan komme til å ligge dårlig an når landmaktutredningen blir ferdig en eller annen gang i fremtiden. Jeg deler deres syn på saken, men jeg ønsker å utdype hvorfor, og her tror jeg mitt syn skiller seg litt fra ‘bulken’ av denne gruppen:

La oss tenke stort, og da mener jeg kjempestort. La oss tenke som en NATO general..

Hvis jeg var Russland, så ville jeg ikke angripe kun Norge, hvorfor? – Se på et verdenskart..
Norge er en strategisk fjert på kartet. Vi har fungert, og fungerer som lyttepost, i fall russerne skulle komme veltende over grensene våre eller finne på noe i Nord-Atlanteren. Men hvorfor skulle de det? Hva er det som er så strategisk verdifullt her, i Norge?
Vel, vi har olje, men den kan du ikke hente opp før du har kontroll på Nord-Atlanteren, – og det er kanskje ikke realistisk.
Den store «krigen» vil utarte seg i midt-østen, eller på det Europeiske kontinent, om noe sted.. Det er her de lett tilgjengelige ressursene befinner seg.
Men, fra Sør-Norge kan én stoppe Vesten fra å få tilgang til Østersjøen, og fra Nordland og Vestlandet kan man skyte raketter mot vestlige flybaser i UK, Irland, Island og Grønland, samt Tyskland og kanskje Frankrike. Det norske forsvarets rolle er 2-delt, 1, melde fra om SIGINT om et forestående storskala angrep, og 2, etter angrepet, å drive geriljakrig mot de mobile utskytningsrampene for raketter som russerne garantert vil kjøre opp og ned langs kysten.

Hvorfor sier jeg dette? Hvordan ville jeg angrepet Norge?
Vel, ettersom nesten all basesikkerhet er elektronisk, så ville jeg hacket adgangssystemene. Når kortleserne ikke virker på depotene, så får ikke soldatene ut ammunisjon eller våpen. De få som faktisk har nøkkel kan jeg avlive, eller få kontroll på, før hovedangrepet. All kommunikasjon kan jeg ødelegge med noen få utvalgte bombemål, f.eks. legge Telenors nøkkelinstallasjoner i grus, gjøre NSM om til et grustak, og kappe toglinja til Trondheim og Stockholm. Når kablet kommunikasjon dør, så er vi over på radiosignaler, som russerne særdeles effektivt har vist (i Syria) at de kan stoppe. Dette er en av grunnene til at vesten ikke har gått aktivt inn i Syria. Da de oppdaget at russerne kan «skru av» GPS signalene som styrer artilleri, raketter, droner, fly, soldater, marinefartøyer, eller alle radiosignaler, som soldatene med ubrukelige GPS’er og som ikke har lært å lese kart skal kommunisere med, var ikke «boots on the ground» noe alternativ lenger. Det er ikke så greit å være techno-kid, når du må bruke papirkart og kompass..

Hva er da vår rolle i NATO? – Jo, vi kan velge å kjøpe mange jagerfly, fordi vi kanskje kan skyte ned noen russiske EK fly i den første fasen, og deretter la pilotene rømme til UK eller Frankrike der de kan fortsette krigen. Jeg husker ikke hva russisk AWACS heter, men de er dårlig nytt for norske myndigheter. Sivilt nødnett, militært samband, radarstasjoner, kystradio, NRK’s P1, alt vil slutte å fungere i det øyeblikk russerne velger å skru på jammingen. Til og med en og annen mikrobølgeovn slutter å virke..
Hvorfor skal russerne sende inn soldater og spesialstyrker for å ødelegge broer, vannforsyning, militære depoter, kommunikasjonsystemer, matforsyning? Alt dette kan stoppes særdeles effektivt av én hacker. En kvisete 17-åring fra for eksempel, Tadsjikstan er langt farligere for oss enn all verdens soldater veltende over grensa. Stopp logistikksystemet til Posten, Norges Gruppen og Norsk Medisinal Depot og du har balletak på landet vårt og nasjonen vår er i knestående på et par dager.

Før den neste store krigen, skal vi kjøpe overprisede jagerfly, og vi skal fortsette å bygge ut vår SIGINT, som vi skal gi videre til NATO (les USA). Deretter skal vi gjøre det USA ber oss om, sånn som da Stoltenberg sendte norske jagerfly for å bombe Libya, uten forankring i folkerett, NATO, FN eller Storting. «Obama ringte, og da sendte jeg bombeflyene.. – og så ble jeg sjef for NATO..»

Hvordan skal Norge tilpasse seg denne situasjonen? Er det smart å ha mange ekstremt dyre jagerfly, eller bør vi i stedet ha mange mobile utskytningssystemer for bakke-til-luft raketter? Bør vi ha våpnene våre innelåst på depoter, eller bør de være utlevert til godt trente mannskaper man har nær kjennskap og tillit til?

Hvis jeg var NATO general ville jeg fått Norge til å kjøpe masse dyrt utstyr som kan omplasseres når det kniper, men om jeg var norsk general, så ville jeg hatt flest mulig bevæpnede våpenføre menn og kvinner spredd over hele landet..

Det er for meg åpenbart at vi, som nasjon, trenger et stort antall godt trente soldater som kan betjene ukompliserte og effektive våpen, spredd ut over landet. Det vil utgjøre den absolutt største langsiktige trusselen mot en potensiell russisk invasjonsstyrke. De kan ødelegge EK vogner, våpen og missilbatterier før de får skutt ut sine våpen mot vestlige mål utenfor Norge, og de kan plage de lokale invasjonsstyrkene med stadige bakhold, overfall og sabotasjeangrep. Disse soldatene trenger 25-30 døgn med årlig trening, tilgang til raske båter som kan frakte dem over og langs fjorder og sikre hurtig forflytning, likedan som de trenger tilgang til kjøretøy under trening (i krig kan de i verste fall rekvirere eller stjele kjøretøy og båter ved behov).

Heimevernet, i dagens form er en svært kostnadseffektiv måte å gjøre dette på. Finansiér trening av 15 000 mann (menn og kvinner) med 30 døgn per år, og øk «pensum» slik at det også ‘sveiper’ innom de gamle gerilja-lærebøkene fra 1950-tallet. La disse soldatene oppbevare våpen og ammunisjon hjemme (disse soldatene ser man så ofte at man har kontroll på dem og deres psykiske tilstand). Ved siden av disse bygger man en stamme av 30 000 til 50 000 mann (Menn/Kvinner) både som rektrutteringsbase og som nasjonalt breddeforsvar med 10 – 15 årlige treningsdøgn. Mindre trening enn dette bygger ikke ny kunnskap og kompetanse.

Share

Antiterror – Politi eller Forsvar

Noen har løfta lokket på debatten om hvem som bør ta seg av terrorbekjemping på fartøyer og oljeinstallasjoner på norsk territorie.

Det er vel ikke mange som er i tvil om at denne noen er Forsvaret. Med de signalene som sendes om fortsatt underfinansiering i mange år fremover, så ser deler av forsvarsledelsen sitt snitt til å forsøke å grabbe til seg oppgaver som de senere kan bruke som begrunnelse for å opprettholde ressurser og finansiering.

Antiterror er aktivitet en stat bedriver i fredstid. I fredstid er det Politiet, og kun Politiet som har mandat til å utøve vold i eget land. Det er Politiets oppgave er å pågripe forbrytere slik at de kan stilles for en domstol. Politiet er ikke, og skal ikke være trent på væpnet bekjemping. Dette gjelder naturligvis også for Politiets antiterrorgruppe, selv om denne har en større bekjempingsevne enn de mer ordinære innsatsgruppene til Politiet.

Forsvarets spesialstyrker er trent til å håndtere ekstreme situasjoner, og er meget godt egnet til terrorbekjempelse. Men, og det er et viktig men, Forsvarets ressurser er ikke beregnet på pågripelse. De har evne og kapasitet til det, men deres primære funksjon er bekjemping av væpnede motstandere, hvilket vil si å drepe eller på annen måte uskadeliggjøre en motstander. De er krigere, ikke politifolk.

Ettersom Forsvarets spesialstyrker skal ha evne til å komme seg ubemerket inn i et område eller om bord i fartøyer i fart, så har de både trening i bruk av, og tilgang til for eksempel ubåter eller fly/fallskjermer. Marinejegerkommandoen, er et eksempel på ens styrke som er trent på å benytte ubåter til å komme seg ubemerket til et sted.

I diskusjonen om hvem som skal ha ansvaret for terrorbekjempelse på et fartøy eller en oljeinstallasjon innenfor norsk territorialfarvann, så er det selvfølgelig Politiet så lenge vi diskuterer fredstid. Da er neste spørsmål, hvem i Politiet har dette ansvaret, og med ansvar menes også mandat til å beordre voldsbruk?

Politimestrene våre har svært stort ansvar, mandat og makt innenfor eget ansvarsområde i fredstid. Det er politimesteren som avgjør hvorvidt det skal benyttes vold mot en motstander, og han/hun har mandat til å sette inn egne ressurser eller be om forsterkninger han/hun finner det for godt å etterspørre.

Det er viktig å forstå at selv om Politiet har ansvaret for terrorbekjempelse i Norge, så er ikke det ensbetydende med at de også skal bekjempe eventuelle terrorister. Det innebærer at de skal ha en stående beredskap for å kunne skaffe ressurser som mannskaper, transportkapasitet, sanitet, samband, mandat og taktisk ledelse. De skal sørge for evakuering av berørte mennesker og dyr, og sikre at folk (journalister og andre) ikke tar seg inn i området og kommer til skade.

Spesialstyrkenes kapasitet og beredskap skal ikke diskuteres her, så vi får nøye oss med å beskrive at dersom en politimester ber om støtte fra Forsvarets spesialstyrker, så vil Justisdepartementet forespørre Forsvarsdepartementet som i sin tur videreformidler forespørselen til relevante beslutningstakere for spesialstyrkene.

Dersom spesialstyrkene skal ha stående beredskap for terrorbekjempelse, så innebærer dette at de til enhver tid binder opp relativt store ressurser hjemme. Disse ressursene kan da ikke reise på oppdrag for NATO eller andre, de kan ikke øve i utlandet eller dra på øvelser over noe tid. I tillegg vil de sannsynligvis kreve stående beredskap på egne dedikerte helikopterressurser, fartøyer, kjøretøyer. Dette vil selvsagt være svært kostbart. Det vil også bryte totalt med prinsippet om at Forsvarets mannskaper er soldater, krigere som bekjemper fiender, dersom de plutselig skal begynne å fokusere på pågripelse med minst mulig bruk av vold.

Selvfølgelig er antiterror Politiets ansvar. Dersom motstanderen er flere tungt bevæpnede grupper som har ‘erobret’ flere viktige installasjoner, så er det sannsynligvis naturlig at Forsvarets bes om å stille med ressurser som nedkjemper noen eller alle disse gruppene. Dersom det er snakk om noen Greenpeace-tullinger som har lenket seg fast i en oljeplatform, eller voldelige dyreaktivister, så er det helt klart feil å sette inn Forsvarets spesialstyrker for å nedkjempe dem. Da må Politifolk brukes for å pågripe dem.

Share

Norge og NATO

NATO = North Atlantic Treaty Organization, en organisasjon som ble opprettet etter 2. verdenskrig med det formål å samle USA , Canada og europeiske stater i en felles forsvarsallianse slik at fred og stabilitet skulle kunne sikres for landene i den nord-atlantiske regionen. Består i dag av 28 land, og ønsker åpent velkommen alle land som kan og vil bidra til å sikre regionen. Samtidig stilles det krav om at alle medlemsland lojalt skal stille til forsvar av ethvert av de andre medlemslandene dersom behov oppstår.

I de siste ti-årene har NATO blandet seg inn i militære konflikter der FN eller USA tidligere gjorde jobben. I disse konfliktene har Norge ofte blitt bedt om å stille med jager-/bombefly, etterretningressurser, observatører, og spesialsoldater. Det er dette det norske forsvaret er gode på.

I disse dager diskuteres innholdet i den foreslåtte langtidsplanen for utviklingen av landets forsvar de neste 10-20 årene. Planen innebærer at flere baser som tidligere har vært ansett som essensielle/viktige fjernes, og andre flyttes til andre deler av landet.

Det er tegn som tyder på at formålet med langtidsplanen primært er å sette Norge i stand til å levere de tjenester NATO har hatt for vane å etterspørre Norge om i konflikter, nemlig spesialsoldater, etterretning og jager-/bombefly. Vi skal kjøpe et stort antall svært kostbare fly, mens landforsvaret fortsetter en kraftig nedbygging. Mange har de siste 20-30 årene spøkefullt sagt at dersom russerne kommer, så er det best for dem å komme utenfor kontortiden, for da er forsvaret stengt. Spøken er ikke morsom lenger..

Hvorfor har vi et forsvar? Hva er forsvarets primære oppgave? Er det å være tjenestetilbyder til en militærallianse der Norge ikke har suverén makt?

Når man går til forsvaret.no, så forteller hovedsiden om utdanningsmuligheter og tildeling av velfortjente medaljer til spesialsoldatene våre som har kjempet for å hjelpe Afghanere til en tryggere og sikrere hverdag. Hva forsvarets primæroppgaver er, det er ikke så lett å finne, fordi oppdraget er beskrevet som 5 deloppgaver. Jeg har valgt det første avsnittet fra den første oppgavebeskrivelsen (det som i mine øyne er det primære):

Det norske forsvaret skal være en «krigsforebyggende terskel», det vil si at det skal være sterkt nok til å hindre andre land i å bruke vold eller true med vold mot Norge. …  [https://forsvaret.no/oppgaver/forsvaret-av-norge-og-v%C3%A5re-allierte, 24.aug.2016]

For meg virker det her helt åpenbart at vi skal ha et slagkraftig forsvar, et forsvar med selvstendig kampevne og utholdenhet. Det innebærer at vi har evne til å stanse eller alvorlig skade/bremse en angriper. I vår tid, utføres angrep med spesialsoldater, raketter, massive luftangrep og godt trente bakkestyrker. Det vil kort og godt si at vårt forsvar trenger solid beskyttelse mot angrep fra luften (bakke-til-luft), og soldater på bakken med våpen i hånd der spesialsoldater kan finne på å dukke opp. Det vil igjen si ved kommunikasjonsknutepunkter, datasentraler, kollektivknutepunkt, kraftstasjoner, ledelsessentre (storting/regjering/fylkesmenn), vannverk, oljeinstallasjoner, og så videre. Disse installasjonene er spredd over hele landet, og da er det logisk å ha trente, forberedte og klare soldater over hele landet. Til enhver tid, eller som heimevernets tidligere visjon: «Over alt, alltid».
Marinen vår handler stort sett om vern av fiske- og oljeressurser og etterretning.
I lys av dette, så er det galt å redusere heimevernets og hærens slagkraft, og hærens kapasitet til styrkeproduksjon. Det er nettopp disse kapasitetene vi trenger mye av. Samtidig så bør det investeres kraftig i bakke-til-luft forsvar, fordi det er det ikke mye igjen av.

Avsnittet fortsetter med det følgende:

…At vi er medlem i Nato bidrar til å gjøre terskelen høy og troverdig. Til gjengjeld må også Norge bidra om et annet medlemsland blir angrepet på en måte som gjør at Nato må gripe inn.  [https://forsvaret.no/oppgaver/forsvaret-av-norge-og-v%C3%A5re-allierte, 24.aug.2016]

OK, dette betyr at vi skal være tjenesteleverandør til NATO. Greit nok, men dette oppdraget står ikke først, og må normalt da forstås som underordnet det første målet, nemlig å sikre landet vårt mot angrep gjennom å ha et sterkt selvforsvar. Vi skal selvfølgelig gjøre begge deler, men dette betyr at med begrensede ressurser, så bør nye jagerfly ha lavere prioritet en produksjonskapasitet for bakkesoldater og forsvar mot angrep fra luften. Ettersom jagerflyene med all sannsynlighet står på bakken ved et eventuelt angrep, så er de nytteløse som forsvarskapasitet ved et koordinert angrep fra luften. Heimevernssoldater derimot, med våpen og ammunisjon lett tilgjengelig er et marerittscenario for en angripende makt, fordi landet kan stille forsvarskapasitet nær sagt over alt i løpet av svært kort tid. Et sterkt og godt heimevern forutsetter en sterk hær med stor og jevn produksjon av nye dyktige soldater. Dersom våpen og ammunisjon ikke er lett tilgjengelig, kan angripende makt ødelegge lagrene, og så er heimevernet verdiløst.

Som NATO medlem (kjernemedlem, kanskje), og med geografisk, kulturell og handels- nærhet til russerne, så har Norge naturlig nok en viktig rolle innen etterretning og informasjonsinnhenting om vår (vennlige)nabo i øst. For at vi skal kunne levere denne informasjonen, og også hjelpe resten av NATO med å skaffe tilgang til ytterligere informasjon, så er vi avhengige av noe infrastruktur, som for eksempel flybaser, ubåtbaser, marinebaser og så videre. Dette er infrastruktur som vårt eget forsvar ikke bruker med full utnyttelse, og kanskje ikke benytter i det hele tatt. Infrastrukturen er like fullt viktig for å gjøre den omtalte «terskelen høy og troverdig». Det er helt legitimt å avhende/legge ned installasjoner dersom de er erstattet av andre, men vi må som suverén nasjon ta ansvaret med å holde installasjoner tilgjengelige den dagen NATO trenger dem. Det betyr igjen at de må finnes, fungere og være operative til enhver tid. Dette koster penger, selvfølgelig gjør det det, og da kan det være smart å lage flerbruksinstallasjoner. Med det mener jeg at hæren kan ha utdanningssentre og skyte- øvingsfelt i tilknytning til disse installasjonene slik vi hadde på 1950- og 1960-tallet.

Det er svært lite tillitsvekkende at våre stortingspolitikere sitter og leker med spill på mobiltelefonen sin når høringene og diskusjonene om langtidsplanene foregår. Det kan hende at de er unike mennesker som ikke behøver å koble hjerne og ører sammen, men de sender et signal som i de aller fleste sammenhenger ikke tolkes som aktivt lyttende og interessert i et viktig tema.

Er utviklingen av forsvaret viktig? – Ja, fordi forsvaret skal være garantisten for vår selvstendighet som nasjon. Sikkerheten som forsvarer leverer er selve grunnen som vårt demokrati hviler på. Hva kan vel være viktigere for nasjonen enn å sikre at vårt selvforsvar er godt nok rustet til de oppgaver som kan komme de neste 10, 20 eller 30 årene?

Share

Forsvaret – satses det eller ikke?

Regjeringen har lagt fram en ny langtidsplan for forsvaret for ikke så lenge siden. Det er ikke veldig lenge siden den forrige, så man kan lure på hvorfor det er nødvendig med en ny.. I all fall, bråk har det blitt fordi det skal kuttes massivt.

De foreslåtte kuttene innebærer blant annet å avvikle flere militærleire, avvikle flere avdelinger og flytting av avdelinger og enheter opp og ned langs landet vårt. Dette blir det selvsagt bråk av. Kommuner uten annet næringsgrunnlag enn forsvaret roper høyt om at avvikling av aktiviteten i kommunen vil skape en lokal krise, det er temmelig åpenbart at for eksempel Andøya blir et enda tristere sted å bo dersom forsvarets aktivitet på øya flyttes til andre steder.

Det er 3 ting som er verdt å merke seg i denne kuttrunden;

  • Regjeringen fortsetter Arbeiderpartiets politikk med å redusere og fjerne infrastruktur som er nødvendig for styrkeproduksjon i en større skala enn vi bedriver i dag. Det vil si, dersom man plutselig oppdager at vi som nasjon ikke kan forsvare oss mot for eksempel Russland med bruk av ekstremt kostbare jagerfly, men at vi i stedet behøver bakke-til-luft rakettforsvar og et stort antall soldater med håndvåpen, ja så har vi solgt unna, og fjernet infrastrukturen som skal til for å få dette til.
  • NATO sjef og tidligere statsminister (AP), Jens Stoltenberg er fornøyd med utviklingen i langtidsplanen for det norske forsvaret. Det at vår effektive forsvarsevne og evne til rask oppbygging fortsetter å reduseres, det er mindre viktig enn at vi bruker masse penger. Vi skal kjøpe masse dyrt materiell, jagerfly, ubåter, osv..
  • Soldater fra Heimevernet protesterer høylydt. De få soldatene i Heimevernet som faktisk er interessert i å gjøre en innsats, de protesterer og ønsker å gjennomføre demonstrasjoner og markeringer for å tvinge politikerne våre og forsvarets ledelse til å vurdere annerledes. Det er ikke slik at HV soldaten, med sine 4 tjenestegjørende dager per år lengter etter å få være mer borte fra arbeidsplass og familie. Soldatene ser at treningstid, kombinasjon av strategi, kjøretøy og forventning til evne til oppdragsløsning ikke henger på greip.

 

Hvis vi setter oss litt godt tilbake i stolen, tar på de «lange brillene», og funderer litt så er det mulig å tenke det følgende:

På 1930 tallet hadde det norske forsvaret svært få soldater, vi hadde liten tro på at vi skulle komme til å måtte forsvare landet vårt med våpen i overskuelig framtid, en stor nabonasjon hadde startet svært rask oppbygging av sitt militære, og vist tegn til aggresjon mot sine naboland. I dag så har Norge svært få soldater, vi har ingen tro på at vi skal måtte forsvare Norge med våpenmakt i overskuelig framtid, Russland har startet en rask oppbygging av sitt militære, og de har hærtatt deler av Ukraina samtidig med at vi ser klare tegn på sabotasje mot infrastruktur i Sverige (og kanskje i Norge? – radarer som slutter å virke osv..)

Den gangen, som nå, var det grupper som svært tydelig meldt fra at kapasiteten til det norske forsvaret var alt for dårlig, men politikerne var ikke interessert i å øke styrkeproduksjonen (antall soldater).

Det norske forsvaret satser på å kjøpe ekstremt kostbart materiell som skal benyttes av noen få godt utdannede soldater. Dette skal sikre at vi kan forsvare landet vårt så lenge at våre NATO allierte rekker å mobilisere og sende soldater til Norge for å støtte oss dersom for eksempel Russland velger å angripe oss.

Dersom det er Russland som angriper, hvor lang tid vil det ta dem å senke våre 4-5 fregatter, 5-6 ubåter og skyte ned våre kanskje 50 jagerfly? 3 dager kanskje? maksimalt? Soldatene på grensa har som oppgave å varsle, slik at de stående styrkene i Troms har et par timer på å innta stillingene sine før stridsvognene kommer rullende over Finnmarksvidda. – Vent litt, vi har jo ikke noen stående styrker i Troms lenger. Det betyr at dersom russerne kommer, så er hele landet hærtatt før en eneste soldat har kommet seg i sin alfa-stilling. Hvor sannsynlig er det at amerikanske, britiske, franske, tyske, tyrkiske og canadiske soldater skal komme hit og kjempe mot russerne når vi har latt dem overkjøre oss fullstendig?
Ja, vi har kjøpt en masse dyrt utstyr, sendt spesialsoldater til utlandet, og vi har kanskje klart å bruke opp 2% av BNP, men vi har nært 0 reell forsvarsevne for pengene.

Det hjelper lite å kaste masse penger inn i kostbart utstyr når langtidsplanene går ut på å fjerne grunnlaget for styrkeproduksjon (opptrening av soldater). De få soldatene vi har (HV) skal dekke store geografiske områder, det er ikke lenger en HV leir i hver kommune. HV styrkene er effektivisert i økonomisk forstand (sentralisert), men ettersom de ikke har på langt nær nok kjøretøyer, så kommer de til å bli sittende i de sentraliserte leirene sine, uten våpen og ammunisjon (slik som i 1940). De har alt for dårlig trening til å gjøre noen meningsfull nytte, fordi vi lever under en illusjon om at vi skal ha minst 3 måneder med styrkeoppbygging mellom en mobilisering og et faktisk angrep. I April 1940 var vi hærtatt før stortinget fikk «hue ut av ræva og iverksatt mobilisering» – hva får oss til å tro at morgendagens storting vil være tydeligere «på ballen», og tidligere ute?

Dersom Russland bestemmer seg for å sikre sin vestflanke som forberedelser til å kunne motstå et angrep fra Kina, så inntar Russland Norge, Sverige og Finnland, Baltikum og kanskje et par gamle østblokkland før NATO i det hele tatt har stått opp. Og dersom Kina viser interesse for å ta noen naturressurser fra sine naboland, så er det lite USA kommer til å gjøre med invasjonen av Norge så lenge de store nasjonene i sentrale Europa ikke er truet. Dersom Russland tar Norge, så kan ikke Europa gjøre en dritt, hva skal de gjøre? Si at nei, vi vil ikke ha gass, olje og oppdrettsfisk fra Russland lenger, vi skal i stedet fryse ihjel i løpet av vinteren fordi dere har vært slemme med lille Norge (og Ukraina).

Forsvarspolitikken i Norge trenger en realitets-sjekk, det vi trenger er mange soldater med støvler, håndvåpen og kjøretøy, faste og mobile bakke-til-luft rakettforsvar, små raske båter og fartøy som kan gjøre «stikk» og små ubåter som kan lytte og gjøre «stikk». 50 jagerfly blir ødelagt på bakken eller skutt ned, og 5 fregatter blir senket før frokost på angrepsdagen – og det var det!

Share

Forsvaret – flytter fram og tilbake

I dag skriver Klassekampen at den nye langtidsplanen til forsvaret sannsynligvis vil inneholde flytting av forsvarets helikopterskvadron 339 fra Bardufoss til Rygge. Årsaken til flyttingen er i følge avisen pengemangel.

Jeg husker fortsatt at 339 skvadronen flyttet fra Rygge til Bardufoss, så det er ikke så veldig lenge siden dette ble gjort. Jeg skal være den første til å innrømme at jeg ikke kjenner detaljene i saken utover Klassekampens artikkel, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det må koste mye penger å flytte en helikopterskvadron fram og tilbake. Infrastrukturen på Rygge må helt sikkert rustes opp, for etter noen år med lite bruk er det antagelig litt rust her og der i de gamle militære systemene.

Med disse flyttingene fram og tilbake , kan det virke som om den langsiktige strategi og plan for forsvarets oppgaver og mål legges etter innfallsmetoden. Jeg har vanskelig å se for meg at det å flytte flyplasser opp og ned i hele landets lengde er basert på en gjennomarbeidet langsiktig strategi. Det samme gjelder andre installasjoner som vår forsvarsevne og kapasitet hviler på. Øvingsområder, skytefelt, marinebaser, flyplasser, leire pusses opp, legges brakk og selges for å spare noen kroner i noen få år med ekstra liten finansiering. Kanskje det er flere enn meg som syns omstillingen i forsvaret de siste ti-årene virker finansielt drevet, og ikke strategidrevet?

Hvordan kan våre folkevalgte, gjennom flere tiår, og regjeringer med deltagere fra nesten alle partier, bevisst la være å utarbeide robuste langtidsstrategier for forsvaret? Hvorfor bruker lille Norge, med våre naturressurser, vår geografisk viktige plassering så veldig lite penger på militærmakten?

Vi kaster penger etter nytt materiell tilsynelatende uten å ha en forpliktende strategi for anvendelse av materiellet gjennom dets levetid. Vi har kjøpt MTB’er og fregatter, og er godt i gang med å søle bort noen titalls milliarder i jagerfly. Men hva skal det brukes til? Hvor er den langsiktige forpliktende beslutningen om at alle de nye flyene skal holdes operative, med full infrastruktur i flyenes fulle levetid? en slik beslutning har ikke blitt fattet, det finnes tilsynelatende ikke noen visjon om å fatte en slik beslutning i fremtiden heller.

«Hvis noe skjer, så kommer amerikanerne, britene, canadierne, franskmennene, spaniolene, italienerne og tyskerne og redder oss. Vi skal bare holde ut noen dager, inntil de kommer..» – det har vært et mantra som har blitt gjentatt i mange tiår. Men er det realistisk?
Når vi ikke gidder å sikre landet vårt gjennom å ha et kraftig og robust forsvar, hvorfor skal mødre og fedre i NATO-land sende sine sønner og døtre i døden i en krig for å forsvare oss? Det fremstår som en illusjon, en utopi

Hvordan skal vi reise krav til storting og regjering om at de MÅ øke finansieringen av forsvaret, opprettholde et slags status quo inntil man får utarbeidet et strategidokument som beskriver hva vi forventer at forsvaret vårt, til enhver tid, skal levere. Basert på dette dokumentet, så må de fagmilitære (ikke byråkratene) fortelle oss hva som skal til for å levere dette; hva slags installasjoner, materiell og baser trenger vi, hvor mange årsverk behøves for styrkeproduksjon, hvor stort skal vårt territoriale ‘selvforsvar’ være. Hvilke alternative måter kan oppdraget løses på? materiellintensivt eller mannskapintensivt?
Deretter, når vi har definert mål og foretrukket struktur, da kan vi finne ut hva det vil koste. Da først vet vi om vi trenger å bruke 1% eller 3% av BNP.

 

Share

General Mood om norges forsvarsevne

General Robert Mood mottok Fritt Ord prisen i går for sine uttalelser i media om norges forsvarsevne. Kristin Clemet kritiserte generalen da tildelingen ble kjent fordi han som en av forsvarets øverste ledere lojalt bør la være å kritisere de beslutninger som legger rammene for hans ledelsesoppdrag. Jeg støttet dette synet, men har i ettertid tenkt litt videre. Jeg mener fortsatt at en leder skal støtte de beslutninger hans/hennes overordnede fatter så lenge han/hun velger å fortsette i jobben. Er man uenig, så finner man noe annet å gjøre.

På den andre siden, så er General Mood en av de med mest kompetanse om forsvarsevnen til landet vårt. Når rammebetingelsene er så til de grader utilstrekkelige målt mot oppdraget til forsvaret, så er det viktig at de med innsikt og kompetanse forteller sannheten om tilstanden til en av nasjonens viktigste grunnpillarer.

Når Generalen med all mulig tydelighet forteller oss at rammebetingelsene til forsvaret er totalt utilstrekkelige sett i forhold til det oppdraget som forsvaret er forventet å kunne løse, så er det viktig at velgerne lytter.

Jeg har selv vært aktiv i Heimevernet siden 1991, og har med egne øyne observert det enorme gapet mellom forventet stridevne målt mot tilgjengelig øvingstid og ressurser til å oppnå en slik stridsevne. De siste 2 tiårs effektivisering av forsvaret har ikke vært til det bedre.

Etter min egen personlige erfaring har kvalitetsreformen vært alt annet enn nettopp dette. Før denne reformen ble innført, så kunne vi arrangere lokale øvelser for frivillige mannskaper, og på den måten, med kvalifiserte instruktører og veiledere bygge store ferdigheter blant de mannskaper som stilte opp. Ettersom disse øvelsene utgikk fra lokalområdene, så var det relativt lite transportbehov, og det behovet som fantes ble håndtert med «Heimevernets egenart» – praktiske løsninger basert på eget initiativ og bruk av private ressurser. Disse øvingsdøgnene ble aldri registrert i forsvarets lønnsystem, til tross for at vi måtte be om tillatelse til aktiviteten. Vi mottok nesten alltid ammunisjon og som regel mat, men ettersom vi ikke fikk registrert tjenestegjørende dager, så var vi hverken lønnet eller forsikret.

Når jeg i dag ser tilbake på denne tiden, så opparbeidet vi store ferdigheter innen de disipliner der vi fant tilgang på veiledere. Mangelen på forsikring gjorde at de skader vi pådro oss har vi måtte dekke på egen regning. For min egen del, har det medført en operasjon av et kne etter en skade. Forsikring må soldatene våre selvfølgelig ha, slik at skader som oppstår dekkes av etablerte forsikringsordninger. En årsak til at vi klarte å opparbeide store ferdigheter var at hver avdeling kunne operere og trene uten at høyere enhet blandet seg inn i aktivitetene. Vi fikk være i fred for karriereoffiserer som trengte å beholde en utilsmusset CV for å sikre sin karriereframtid. Vi hadde heldigvis ansvarlige og dyktige troppsbefal som presset mannskapene til å prestere og samtidig som de balanserte risiko med forbedring av stridsevne i aktivitetene. Ikke alle aktiviteter var nødvendige, men de var med på å bygge selvtillit, variert erfaring og kompetanse som i tur ga motivasjon til å fortsette med frivillig trening. Noen avdelinger var ikke like heldige, og hadde befal og ledere som ikke evnet å balansere risiko og treningsmål på samme måte.

Kvalitetsreformen i Heimevernet gjorde at de små avdelingene som gjennom mye frivillig trening hadde bygget store ferdigheter, ble slått sammen og inngikk i Innsatsstyrkene mange steder. Innsatsstyrkene ledes stort sett av offiserer med erfaring fra eller håp om karriere i forsvaret (Hæren). En konsekvens av dette er en stram kontroll av aktivitetene, med liten til ingen aksept for risiko eller «unødvendig» aktivitet som ved uhell kan gi flekker på en ellers fin CV. Alle de øvelsene som ga påfyll av ekstra motivasjon (sprengning, avansert førstehjelp, avansert samband, avansert skyting, med mere) forsvant. Det ble slutt på frivillige trening og øvelser, Heimevernets egenart begynte å svinne hen. Den er nå mer eller mindre borte. Egenarten som besto å i finne smarte, praktiske, gjennomførbare løsninger på utfordringer uten å låse seg til det materiell og de ressurser som forsvaret stiller til rådighet. Effektiviteten, engasjementet og initiativet forsvant til fordel for ordnede forhold og rene CV’er for de øverste offiserene.
Med all rettferdighet, selv om mange soldater ikke lenger finner motivasjon til å fortsette å yte sitt maksimale for Heimevernet lenger, så har kvalitetsreformen også fjernet spillerommet for en mengde «cowboyer». Det er ikke til å stikke under en stol at mangelen på kontroll tidligere gjorde at enkelte apekatter fikk fritt spillerom, noe som selvfølgelig ikke er bra. Det jeg savner er forsvarets evne til å ta vare på det som var bra, det som ga innsatsvilje, og gjorde at vi var villige til å bruke flere tusen kroner på eget utstyr, bruke 25 døgn i året av egen fritid til å trene. Det som ga oss motivasjon til å terpe på små detaljer i stridsdriller i timevis i strekk for å få drillen til å gli litt bedre. I alle år la vi alltid inn sanitetselementer i nesten alle momenter vi øvde på. Det gjorde at befal ble gode på å disponere mannskapene, og soldatene ble svært gode i skadehåndtering, stabilisere, sikre, transportere samtidig som vi evnet å gjennomføre stridsdrillene effektivt og godt. Skadde (simulerte skadde) var ikke lenger et problem, men en naturlig del i all aktivitet. Etter mange, mange timer med tørrtrening gjennomførte vi også denne typen stridsdriller med skarp ammunisjon, mot skyteskiver i terrenget. Selvfølgelig i kontrollerte former og rolig tempo, i egnet område, men læringseffekten… den kan jeg love deg var god. Slike treninger gjøres ikke lenger, fordi man ikke ser nytteverdien, og man ikke orker å gjøre jobben med å planlegge gjennomføring på en trygg måte. For det krever mye planlegging, tar mye tid å gjennomføre og krever ekstremt mye av befalet som leder aktiviteten. Det er fullt mulig å gjennomføre dette innenfor rammene av sikkerhetsdirektivet (UD-2.1), man må bare lære seg å lese den som en bok med forslag til hvordan aktiviteter kan gjennomføres i stedet for hva man ikke får lov til å gjøre.

Nå har forsvaret og Heimevernet ekstremt dårlig råd. Kurs som skal utdanne soldater til ledere og befal avlyses på grunn av økonomi. Øvelser og treninger avlyses jevnt og trutt. Soldatene i Heimevernet (vårt de Facto landforsvar) øver 3 dager hvert 3. år, kanskje. Det er så lite treningstid at de ikke rekker å venne seg til å gå i uniform før øvelsene og treningene er ferdige og de igjen reiser hjem til sivile liv. Med så lite trening av mannskapene er det tilnærmet meningsløst å opprettholde et Heimevern (landforsvar) i dagens form. Man må enten dramatisk øke øvings- og treningsmengden, eller redusere antallet mannskaper slik at økonomien tillater treningsmengde til et fornuftig nivå (minimum 15 tjenestegjørende dager hvert år).
Leire og øvingsfelt pusses opp for enorme summer før de legges brakk og fraflyttes. Det har blitt lange avstander mellom stedet soldatene bor og der de skal øve. Vi øver ikke lenger i lokalmiljøet, (forsvaret) er ikke lenger en del av lokalmiljøet. Vi er ikke lenger vant med å se soldater som trener i skogen eller tettstedene der vi bor. Dette påvirker også landets stridsevne fordi det gjør noe med vår holdning til forsvaret og forsvarets mannskaper og aktiviteter.

I dag så lagres soldatenes våpen i sentrale lager, ikke distribuert i alle hjem, heller ikke i lokale HV-leire i hver kommune. Vi er avhengig av 1 mann med nøkkel dersom det oppstår en akutt situasjon. Vi er tilbake til 1940 – dersom mannen med nøkkelen er på ferie, så blir det ikke noen mobilisering før han er tilbake. Borte er lokalkjennskapen og tilknytningen, borte er den korte veien til kommunenes vitale punkter, det være seg en bro som skulle sprenges for å hindre fremrykning, eller et mobiliseringslager som skulle forsvares. Nå er man avhengig av kjøretøy for å operere. På alle øvelser jeg har vært på siden 2001 har kjøretøyene vært levert av AVIS eller Hertz, fordi Heimevernet sine kjøretøy enten er for få, ikke fungerer, eller det ikke finnes godkjente sjåfører (med militært førerkort). Disse leiebilene har vært bestilt mange uker i forveien av hver øvelse. Dersom en akutt situasjon skulle oppstå, så kommer ikke Heimevernet ut av leirene sine, ganske enkelt på grunn av mangel på kjøretøy. Men hva gjør vel det når marinen har kjempedyre fartøy eller luftforsvaret har noen rådyre fly (som de ikke har råd til å bruke eller har reservedeler til)? Vi skal jo bare holde ut noen få uker til USA, Canada og Storbritannia (NATO) kommer og redder oss… Hvorfor skal de komme å redde oss? – vi gjør nesten ikke noe for å forsvare oss selv, ikke noe som monner i alle fall. Og hvorfor tror vi på vår evne til tidlig deteksjon av en mulig trussel, og våre politikeres vilje og evne til å reagere på informasjonen? Ukraina klarte det ikke, og vi feilet grovt sist (1940) enda regjeringen var blitt advart gjentatte ganger over noe tid. Vi har omtrent like store sjanser til å sikre en NATO mobilisering som et snøfnugg har for å klare seg gjennom en sommer i Egypt.

General Mood har hatt baller til å fortelle oss at Keiseren ikke har nye klær – Keiseren er naken – Norge har i praksis ikke noe forsvar. Han har fått Fritt Ord prisen for å være ærlig. Den prisen har han fortjent! Vi som er stemmeberettigede, må gjøre vår plikt og stemme på politikere som er villige til å satse på forsvaret. Forsvaret har vært alvorlig underfinansiert i mange, mange år

Share