Burkini – muslimvennlig badedrakt

En barneskole i Troms har godkjent en heldekkende badedrakt i forbindelse med svømmeundervisning.

Badedrakten kalles en burkini, er heldekkende, og påkrevd for muslimske jenter muligens fordi imamen i den lokale menigheten syns ordinært badetøy for småjenter er seksuelt provoserende….? Hva vet jeg om årsaken til at de ikke kan bruke ordinært badetøy..?

Et par tanker slår inn umiddelbart:

  • I Norge er det norske normer, verdier, lover og regler, levesett osv som gjelder. I landet vårt er gutter og jenter likestilte, på alle vis. Det er et privilegie å få bo i Norge. De som er født her er svært heldige, de som velger å komme hit må innordne seg, på samme måte som vi må når vi reiser til deres land. Prøv deg på toppløsbading eller fyllekule på stranda i Jemen.. ‘When in Rome, do like romans..’
  • Norge er et land fullt av vann, og grunnleggende svømmeferdighet er en forutsetning for overlevelse. Mange klarer seg uten, og mange drukner hvert år (med og) uten..
  • Svømmeopplæring med klær er smart. De færreste drukningsulykker skjer i badetøy, og det er både tungt og vanskelig å svømme med klær på. Vanligvis lærer man å svømme uten klær (med badetøy) først for å få grep om teknikken før man lærer å bade/svømme med klær på. Dersom skolen ønsker å foreta svømmeopplæringen på annen måte, så er det en interessant vinkling på svømmeopplæringen. Hvis det viser seg at overlevelsesraten ved ulykker øker, så er dette noe å kopiere andre steder
  • Det er ingen grunn til at vi som samfunn skal nekte muslimske jentebarn svømmeopplæring bare fordi presten (imamen) i kirken deres (moskeen), eller foreldrene ikke vil at de skal vise frem huden sin. Det er ingen grunn til at barna ikke skal få godkjent skolegang bare fordi prest eller far/mor ikke har tilpasset seg normene og reglene i landet vårt enda. Dersom plaggene de stiller opp i svømmehallen med er så uegnede å svømme i at det blir farlig, (for eksempel full burka), så må de lære å kle den av seg i vannet, slik at de kan redde seg selv med svømming deretter. Dette må foreldrene bare finne seg i.
  • Svømmeopplæring er, fordi landet vårt er fullt av vann og har litt kyststripe, obligatorisk pensum i skolen. Det er faktisk slik at dersom elevene ikke evner å svømme, så har ikke skolen gjort jobben sin, og kan avkreves erstatning. Samtidig er det sånn at det er skoleplikt, og foreldrenes ansvar å sørge for at barna får den utdannelse de skal. Dersom barna ikke gjennomfører lovpliktig skolegang, så kan foreldrene straffes. Hvordan dette kommer til å fungere i rettsakene som må komme om noen år, er det umulig å si noe vettugt om nå. Det er litt vel norskt (les naivt) å tro at stortinget (lovgivende myndighet) har tenkt på dette dilemmaet og tatt høyde for det i lovgivningen.
  • Foreldre som nekter jentebarna sine svømmeundervisning med referanse til kvinnesyn og huleboer-verdier, må meldes til barnevernet. Det er barnvernet som har kompetanse på å vurdere om foreldre evner å gi barn en trygg og god oppvekst. Det kan hende at streng muslimsk oppdragelse er uforenlig med det vi vurderer som trygg og god oppvekst i Norge. I så fall er det viktig at dette informeres til befolkningen så raskt som mulig, slik at foreldre med huleboer-verdier kan velge et annet land å oppdra (jente)barna sine i. Vi må huske at det er frivillig å bo i dette landet. Det er et par hundre andre land man kan velge å bosette seg i dersom man ikke liker å bo i Norge.

Mitt syn på saken bør skinne tydelig gjennom – Svømmeundervisning er viktig! Alle mine barn skal gå på svømming inntil de har lært å svømme skikkelig, de har det som fritidsaktivitet alle sammen, og får det ikke lov til å velge bort..
Jeg ser ingen grunn til å nekte unger å stille med klær på i svømmehallen, men de må være forberedt å å måtte kle av seg i vannet dersom instruktøren vurderer klærne som uegnede til svømmeundervisning. Om de da ender opp med å svømme i undertøyet, ja – så gjør de det. Dersom de ikke gjennomfører svømmeundervisningen på grunn av krav hjemmefra, så må barnevernet tilkalles. Det er de som har kompetanse på å vurdere hvorvidt foreldre er egnede til å ta hånd om barn. Viser det seg at barnevernet vurderer foreldre som nekter jentebarna svømmeundervisning som uegnede, så kan det bli fordelingssak av det. Det er en risiko som alle foreldre som stiller krav om antrekk i svømmeundervisning må være klar over, enten de er muslimer, kristne, human-etikere, budhister, jøder eller …

Share

Norsk i moskeene?

Selvsagt skal det snakkes norsk i moskeene, på lik linje med alle andre forsamlingssteder som er åpne for offentligheten. Det er ikke lov å diskriminere i Norge, ikke på bakgrunn av religion, legning, hudfarge, osv.. Dersom man i tillegg skal motta støtte fra norske myndigheter er det åpenbart at aktiviteter skal foregå med bruk av norsk språk. Norsktalende skal ikke stenges ute fra deltagelse, hverken gjennom språk eller på annen måte.

Det er en like stor selvfølge at det er de religiøse lederne som fronter dette tema og sørger for at det er det norske språk som benyttes. Dersom man ønsker å snakke et annet språk, så kan man gjøre det når man kun er sammen med folk med samme språklige bakgrunn. Det være seg hjemme, på café eller ute. I offentlige forsamlingssteder og -rom, så snakker man det offisielle språk i det landet man befinner seg i. Det handler om respekt!

Nordmenn i for eksempel Spania er akkurat like dårlige som enkelte pakistanere og afrikanere i Norge. Vis respekt for landet du befinner deg i, dets innbyggere, kultur, verdier og normer. Tilpass deg landet du er i, det handler om høflighet og respekt.

På mange vis er dette også det ultimate bevis for vilje til integrering. De som ønsker å bli en del av en samfunn, de anstrenger seg for å passe inn. De lærer seg, og benytter språket. De lærer seg hvilke normer, verdier og regler som gjelder, og tilpasser seg disse

Share

Radikal islam vs moderat islam og vestlige verdier

Som jeg tidligere skrev i innlegget om muslimske lederes fravær i debattene i våre medier, så må også nevnes fraværet av moderat islam i debattene.

Hvor er de moderate muslimers oppgjør med voldelig radikal islam? – Det er IKKE godt nok å sitte i Norge og se på all volden uten å ta stilling til den. Er man (så uheldig å være) muslim i dag, så må man erkjenne at det kun er 2 sider i denne kampen. Enten er du tilhenger av radikal islam, eller så er du motstander. Det er ingen mellomting. Det finnes ingen nøytrale parter i dette. Enten så støtter man radikal, voldelig islam, eller så støtter man vestens voldelige motangrep. Er man muslim bosatt i vesten, så må man dessverre tone flagg, eller bli antatt å støtte de radikale (vår motstander).

Hvor blir det av den offentlige høyt uttalte fordømmelsen av terroristene i Belgia eller Pakistan fra de siste ukene? Hvis du er muslim i Norge, hvorfor går du ikke i demonstrasjonstog mot radikal islam foran stortinget eller foran moskeen? Hvorfor skriver du ikke i avisene? Hvorfor angir du ikke til politiet de du vet har radikale sympatier eller ønsker å delta i kampen mot våre vestlige verdier?

For å klargjøre mitt syn på dette ytterligere: Du som er muslim i Norge i dag, har det samme valget som enhver nordmann hadde i Norge i 1940-1945. Enten så støtter du nazistene, eller så støtter du de allierte. Det finnes ingen middelvei, og radikal islam i dag er minst like ille som nazismen var.

Dersom du støtter radikal islam, så tier du og forholder deg passiv. Dersom du støtter våre vestlige verdier og sekularisme, så gjør du din borgerplikt!

 

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/9037.htm

http://www.nrk.no/urix/taliban_—malet-var-a-ramme-kristne-1.12873289

http://farahmand.blogg.no/1459149721_en_krigshandling.html

http://www.thenation.com/article/heres-what-a-man-who-studied-every-suicide-attack-in-the-world-says-about-isiss-motives/

 

Share

Muslimske lederes fravær i debattene

I Norge, vårt land, har vi en kultur for å åpent diskutere alle sider av vårt samfunnsliv. Vi kritiserer og diskuterer vår egen religion åpent og ofte. Våre religiøse ledere er ofte ute i media og uttrykker og utdyper sitt eget og kirkens syn i mange saker.  Jeg syns det er veldig merkelig at imamene og andre lederskikkelser innen islam i Norge ikke har sett verdien og nytten av å gjøre det samme.
Dersom muslimske ledere ønsker å hjelpe til med å fjerne «glassveggen» mellom islam/muslimer og Norge/nordmenn, så er det veldig rart at de ikke bidrar med å klargjøre sitt syn i media når muslimer og islam er oppe til diskusjon.

Hvorfor er ikke norsk islamsk råd (eller andre muslimske ledere) ute i media med sitt syn på de deler av islam som ikke går «hånd i hanske» med norske verdier og normer? Hvorfor forteller de ikke åpent om hvilken fortolkning av deres religiøse skrifter som er den offisielt «riktige» i Norge?
Hvorfor snakker de ikke om hvordan muslimer kan tilpasse sin praktisering av sin tro til de verdier og normer som samfunnet forventer at de skal følge så lenge de bor og lever i Norge?

Hvorfor er de ikke tydelig ute i media og fordømmer masseovergrepene i Køln, Tyskland?

Hvorfor snakker de ikke åpent om undertrykkelsen av seksualitet, og hvordan det påvirker tenåringsgutter? Det er velkjent blant jenter som har tilbrakt sin ungdomstid, kanskje spesielt blant muslimer fra østlige regioner som Pakistan, at mange av disse guttene klår og tar seg til rette. Alle tenåringsgutter blir kåte, vil ta på, og vil føle på jentene, men gutter fra «norske hjem» har lært å respektere jenter, deres kropp og intimsone hjemme.

Hvorfor snakker ikke muslimske ledere om barnebruder som kommer som flyktninger/asylsøkere/migranter, og problemene med dette?

Når muslimske ledere ikke aktivt forteller om sitt syn i disse sakene, så vil det alltid finnes en usikkerhet. Hva mener de egentlig? Hva sier og forteller de til sin menighet? Hvordan veileder de sine tilhørere? Usikkerhet kan være en forløper til mistenksomhet og frykt, som igjen kan lede til sinne.

I Norge, på samme måte som i hele det såkalte vesten, så er det viktig at muslimske ledere tillater og deltar i debattene om potensielle problemstillinger mellom fortolkningene av islam og de verdier, normer, lover og regler som gjelder i vestlige samfunn. Gjennom å diskutere åpent viser man seg som åpne og veltilpassede individer som ønsker det beste for samfunnet man lever i.

Vi, det norske samfunnet trenger muslimske ledere som aktivt uttrykker sitt syn i alle de delene av islam som ikke samsvarer med våre norske normer, verdier, lover og regler. Åpenhet er den eneste måten å etablere tillit, trygghet og forståelse. Det er den beste måten å motvirke negativt sentiment mellom nordmenn og muslimer. Problemene forbundet til ikke-reformert islam i Norge går ikke over av seg selv – muslimske ledere er nødt til å gjøre jobben, og fortelle om den

Share