AP vil ha flere kjendiser i politikken

http://e24.no/makro-og-politikk/raymond-johansen/johansen-vil-ha-flere-kjente-profiler-paa-valglistene/23753805

Selveste regjeringssjefen av Oslo har innsett at vårt demokratiske system i Norge ikke fungerer spesielt godt. Velgerne har gått grundig lei av at partiene forvalter stemmene de får etter sitt eget forgodtbefinnende, og premierer pamper som har klart å posisjonere seg i partiet, fremfor de engasjerte og visjonære som ønsker  å utfordre det bestående.
Nå vil han ha inn kjendiser som listefyll slik at partiene skal få flere stemmer ved valgene. Stemmene som kommer inn har han fortsatt tenkt at partipampene skal forvalte. Kjendisene skal altså være poster-boys og poster-girls for kjedelige partiveteraner som har mistet evnen til å engasjere velgere med velformulerte og gjennomtenkte forslag om utvikling av vår felles framtid.

Geir Lippestad har tilsynelatende fungert bra for AP i Oslo. Keiser Raymonds utspill gir assosiasjoner om Big Brother Raymond som miljøminister, eller Linni Meister som familieminister eller moteminister i Osloregjeringen etter neste valg. – Nei takk, om du spør meg

Raymond skal ha kred for å åpne debatten om behovet for reform av vårt demokratiske system. Det er mange elementer som bør tas til vurdering, personvalg/direktevalg, utjevningsmandater, straffeansvar, osv..

Share

Clemet om biltjenesten i Oslo kommune

Denne gangen er vi uenig med Kristin Clemet. Clemet skriver ofte mye fornuftig, men denne gangen blir det bom. Det er feil å forsvare «kong Raymonds» bruk av en biltjeneste all den tid hans «byregjering» arbeider for å gjøre det enda vanskeligere for hans velgere å bruke bilen til å få livet og hverdagen til å henge sammen. Hvor mange familier klarer å få levering i barnehage/SFO/fritidsaktiviteter til å fungere uten bruk av bil? Samtidig fremstår det som om Raymond og hans hoff fritt skal kunne flotte seg med dyre biler og privatsjåfører på skattebetalernes regning. Går min eiendomsskatt med til å betale piggdekkoblater på Raymonds superkule bil, eller overtidslønn til sikkerhetsfolkene som følger ham som lakeier gjennom hverdagen hans?

Raymond har frivillig valgt denne jobben. Han har såfremt inngått allianser som egentlig er unaturlige for ham, for at han skal ha en posisjon som er synlig i media frem til neste valg. Hvordan skulle det gått om han hadde måtte jobbe som rørlegger frem til neste valgkamp (tenk om han ikke fikk en posisjon der han var konstant i media de neste 4 årene). Var det nye byrådet til beste for Oslo og velgerne der??? – det er et retorisk spørsmål

Raymond har valgt å alliere seg med MDG, et parti som anstrenger seg for å gjøre hverdagen og livet til velgerne så vanskelig som mulig. Ikke fordi dette er et mål, men med bakgrunn i den missforståelsen at det er avgjørende hvor mye bil Oslofolk kjører for luftkvaliteten i byen. Luften du og jeg puster inn i Oslo påvirkes jo ikke av forbrenningsanlegg i og rundt Oslo, skip som anløper havna, tungindustri i Europa og vindene som bærer med seg dritten derfra. Det er mye viktigere at du og jeg, som må levere og hente til barnehage, skole, aktiviteter, bruker buss og bane, enn at vi skal kunne leve livene våre på en god måte. Hvor er incentivene for å velge gode miljøvennlige løsninger? Hvor er innfartsparkeringene, hvor er alle de ekstra barnehagene som gjør det mulig å levere på vei til og fra arbeidsplasser på forskjellig side av byen, hvor er arbeidstidsordningene som gjør det mulig for 2 foreldre å være i arbeid, samtidig med at hverdagslogistikken går i hop ved bruk av kollektivtransporten? Kanskje målet er at alle som har barn eller ikke har kontor rett ved siden av togstasjonene skal flytte ut av byen eller bytte til en arbeidsgiver som ikke holder til i Oslo sentrum?

Dette ble mye på en gang – la oss skille snørr og bart – dette handler om at Oslos befolkning har gått lei av et byråd som forsøker å lede gjennom «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør». Byrådet og politikerne må lede gjennom eksempler. Dersom du og jeg ikke skal kunne bruke bil i Oslo sentrum, så må kommunen og de andre offentlige etatene som holder til i Oslo bevise for velgerne at dette lar seg gjøre. Det må bli slutt på bilbruk til rådhus og storting med mindre det foreligger konkrete trusler som berettiger bil som sikkerhetstiltak. Led fra front, vis meg at du kan, så skal jeg også prøve, og legg til rette for at jeg skal lykkes!

  • eller ta din hatt å gå, og gi oss tilbake det gamle byrådet. De viste respekt for sin befolkning og sine velgere
Share

Byregjering – maktsyke tullebukker

Oslos nye byråd demonstrerer med all mulig tydelighet at de egentlige er noen maktsyke tullebukker. Hvordan?
AP, som normalt sett er et noenlunde fornuftig parti, har alliert seg med et par mikroskopiske tullepartier kun for å overta makta i Oslo kommunestyre. Resultatet av dette er et par hårreisende tøvete uttalelser og beslutninger som det nye byrådet har fattet – eksempelvis dieselforbudet som er helt umulig å håndheve, helomvending om utbygging av ny E18, og stenging av parkeringsplasser og vill vest prising av parkeringsplasser i kommunen.

Som om ikke dette er nok, har disse maktsyke tullebukkene gått til det skritt å kalle seg selv for en byregjering. Det må bety at Oslo nå har en egen regjeringssjef (statsminister) og forskjellige ministere. Spørs om ikke byrådet har feiret seg selv med litt vel mye sprudlevann.. Byregjering – hva tenker de at de kommuniserer om sitt eget selvbilde? Hvor oppblåst må ikke dette selvbildet være for å i det hele tatt vurdere å foreslå noe slikt, om ikke åpne kjeften og faktisk foreslå det, og kjempe det gjennom?
Hvilken funksjon og hvilket oppdrag tror de at de har?
Deres fremste jobb er å tjene Oslos befolkning gjennom å administrere og lede utviklingen av byen. Og hva velger de å bruke tiden sin på?

Maktsyke tullebukker…

Share